Gode markedsutsikter for elektrobransjen

9 av 10 Nelfomedlemmer melder at markedssituasjonen er god. Samtidig viser prognosene en solid innhenting etter koronapandemien. Det kommer frem i Nelfos markedsrapport for oktober.

Last ned Nelfos markedsrapport for oktober 2021 (kun for medlemmer).

Aktiviteten i elektromarkedet sett under ett ventes å øke med sterke 3,1 prosent i år, og deretter øke moderat med 0,9 prosent i 2022 og 0,6 prosent i 2023.

- Vi må forvente svak utvikling for elektro i bygg, og spesielt innen boligbyggingen i 2022 og 2023. Det kommer renteøkninger på rekke og rad fra september 2021, men likevel skal ikke rentenivået høyere opp enn at vi om noen år er tilbake der vi var før pandemien. Renteøkningene vil isolert sett virke dempende på de ulike delene av etterspørselen, sier Harald Lid, økonomidirektør i Nelfo.

Han mener at de viktige ROT-markedene i bygg fortsatt vil ha grei vekst, samtidig som vi har en oppgang i markedene for samferdsel (vei og bane).

- Vi ser også at infrastrukturinvesteringer innen ekom (fiber og 5G) og elektrifiseringen av samfunnet forventes å bidra positivt for våre bedrifter, sier Lid.

Aktiviteten i automasjonsmarkedet falt i fjor, men også her henter vi inn fallet i år, og det vil være videre vekst de neste to årene.

Høye priser på materiell og forstyrrelser i leveransene

Prisene på råvarer har steget mye og det forplanter seg til materialprisene. Prognosesenterets prisovervåkingsverktøy har registrert en økning i prisene på elektriske artikler på 10,1 prosent det siste året, og 12,1 prosent for installasjonsprodukter. Høye containerfraktpriser forklarer antakelig en del av økningen, men også økte priser på kobber og plast denne våren, samt global mangel på halvledere, bidrar til den anstrengte situasjonen.

Pandemien har også gitt store og uforutsigbare forstyrrelser i leveransene.

- Det ser ut til å ta tid før varelagrene kommer opp til det nivået de var før pandemien. Denne situasjonen kan true fremdrift og lønnsomhet i medlemmenes prosjekter. Vi oppfordrer bedriftene til å være proaktive, gå gjennom kontraktene med kunder, leverandører og underleverandører og tidlig varsle om konsekvenser, sier Lid.

Last ned advokat Rolf Markussen i Grette sitt foredrag om hvordan bedriftene skal forholde seg til økte materiellpriser og forstyrrelser i leveransene.

Høye strømpriser

Strømprisene er rekordhøye, og det er ventet at prisene forblir høye utover vinteren. Smart styring av strømforbruket er gode tiltak som gir umiddelbart utslag på strømregningen til folk.

Elektroinstallatørene kan levere en rekke gode tiltak for å hjelpe kundene mot høye strømregninger.

- Vi har laget en oversikt over hvilke tiltak våre medlemsbedrifter kan råde sine kunder til for å spare strøm, sier Harald Lid i Nelfo.

Hjelp kundene dine med å redusere strømregningen.