Nå er lønnsomhetsrapporten for 2020 klar

Se video: Hvorfor er noen bedrifter mer lønnsomme enn andre?

Rapporten er et viktig verktøy for å få bedre lønnsomheten i den enkelte bedrift.

Dette gjør de mest lønnsomme bedriftene:

  • De er bedre selgere.
  • De har mer oversikt over økonomien og gode rutiner.
  • De har bedre arbeidsflyt og høyere aktivitetsnivå.

Les mer: Nelfos lønnsomhetsrapport for 2020 (kun for medlemmer).

De fleste bedrifter som har svart på undersøkelsen har nå mottatt en rapport for egen bedrift, i tillegg til selve lønnsomhetsrapporten.

Dette er viktig for Nelfo som et næringspolitisk verktøy. Det er også et godt verktøy for egen bedrift når dere skal gjøre en sammenligning mot snittet i bransjen.

Her har bedriften et godt underlag for diskusjoner i eget styre og ledergruppe, samt for å kunne informere egne ansatte om bedriftens sterke og svake sider.

Har du noen spørsmål om lønnsomhetsrapport ta kontakt med Emir Cavka på epost : emir.cavka@nelfo.no eller telefon nummer: 92290037.