Foto:

Overgangsordningen for sentral godkjenning forlenges

Foto:

Etter påtrykk fra Nelfo forlenger nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning frem til 1. juli 2023.

Les mer: Dette mener Nelfo om Byggkvalitetsutvalgets innstilling.

- For medlemsbedriftene våre er forutsigbarhet viktig. Byggkvalitetutvalget har hatt som oppgave å se på dagens system med sentral godkjenning av foretak, men en omlegging av regelverket er komplisert. I påvente av nytt regelverk må vi ha gode overgangsordninger. Det har vi nå fått, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo, som også vil følge opp omleggingen med ny regjering.

Før sommeren sendte Nelfo og Rørentreprenørene Norge et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor de ønsket at overgangsordningen ble utvidet. Denne uken ble det klart at ordningen utvides frem til 1. juli 2023.

Les mer hos DiBK: Overgangsordning for sentral godkjenning forlenges til 1. juli 2023.