Slik tar du imot nye lærlinger

Mange bedrifter tar imot nye lærlinger i disse dager. Her er våre beste råd til hvordan bedriften kan gjøre lærlingens møte med arbeidslivet til en positiv opplevelse.

Både lærlingene selv og bedriften er spent på hvordan den nye tilværelsen ute i bedrift vil bli.

God start
Lærlinger er nye i arbeidslivet. Mye må tilpasses i den nye hverdag. Alt fra å komme til riktig tid, bli kjent med nye kollegaer, slik gjør vi det hos oss, risikovurderinger og kursing for å nevne noe. Det er viktig å ha tålmodighet og samtidig bidra til å støtte lærlingen slik at møtet med arbeidslivet blir bra.

Oppfølging
For å bli gode håndverkere trenger lærlinger oppfølging. Hvem som skal følge opp en lærling bør være et bevist valg i bedriften. God fagkunnskap og gode holdninger fra den som følger opp er med på å påvirke lærlingen i riktig retning resten av yrkeskarrieren.

Vær bevisst på hvilke arbeidsoppgaver du setter lærlingen til. Sørg for at det blir en god variasjon mellom type oppdrag slik at lærlingen får en god breddekompetanse. Noen lærlinger har fortalt at de opplever at de blir billig arbeidskraft. Hverdagen består av enkle oppgaver som handler mer om å gjøre en jobb enn å ha en faglig utvikling. Andre har blitt satt til oppgaver de ikke har nok kunnskap til å kunne gjennomføre. Dessverre har det skjedd uheldige hendelser hvor lærlinger har jobbet alene uten kyndig hjelp.

Gode HMS-holdninger
En god innføring i helse, miljø og sikkerhet fra første dag for lærlingen er en investering. Gode HMS-holdninger vil bidra til gode resultater, både når det gjelder forebyggelse av ulykker og de vil gjøre færre feil. Mange har fått erfare at når HMS-rutiner ikke blir fulgt opp har det kostet både ansatte og bedriften mye.

Start gjerne en læringsperiode med å gjennomføre kurs og opplæring som er viktige og som man må ha. Mange har f.eks. fse-kurs tilpasset virksomheten de første dagene slik at dette er i orden. Annen opplæring kan være arbeid i høyden og bruk av farlige verktøy. Personlig verneutstyr og arbeidstøy fra første dag er selvfølge. HMS-prosedyrer, hvilke og hvor man finner dem er også viktig.

I tillegg anbefales det oppstartmøte med daglig leder og faglig ansvarlig hvor et av temaene bør være hva lærlingene kan forvente av bedriften og hva bedriften forventer av lærlingene. Kom gjerne inn på temaet "vi- følelsen" i bedriften. En god start vil ha effekt resten av opplæringsperioden.

6 tips til hvordan bedriften kan gjøre lærlingens møte med arbeidslivet til en positiv opplevelse:

  1. Planlegg en god oppstart
  2. Gjør læringene til gode håndverkere med variert arbeide og god oppfølging
  3. Velg en fagperson med gode, pedagogiske egenskaper til å følge opp
  4. Invester i lærlingene - det får du igjen for senere
  5. Vær bevisst på hvilke arbeidsoppgaver du setter lærlingen til
  6. Lærlinger skal ha det like trygt på jobb som alle andre

Nyttige lenker:

Les mer om lærlinger og ulykker.
Aktuelle kurs fra Nelfoskolen.
Les mer om praksislogg og teori hos Elskolen.