Bør være krav til elkontroll

– Det er det som er bak veggen, det vi ikke kan se, som er skummelt. Ikke om det er løse stikkontakter i boligen, sier Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i Nelfo. Den nye forskriften for salg av bolig inneholder ingen krav til hvordan det elektriske anlegget skal vurderes.

I den nye forskriften til avhendingslova som trer i kraft fra nyttår, blir opplysningsplikten til boligselger viktigere og dermed blir tilstandsrapporten til boligen også viktigere.

– Det må stilles krav til hvordan det elektriske anlegget skal vurderes. Dette er et område som er strengt lovregulert, nettopp på grunn av at konsekvensene ved en brann kan være fatal, sier Hanstad.

Han mener at for å kunne vurdere den tekniske tilstanden på boligen skikkelig, må minimumskravet være at det er gjennomført en elkontroll.

– Det aller beste ville jo vært om det var et krav om eltakst, sier han.

Takstmann eller bygningssakkyndig har i de aller fleste tilfellene god kompetanse på den bygningstekniske delen, men det må en elektriker til for å vurdere om det elektriske anlegget i en bolig er trygt og forsvarlig.

– Vi mener at hvis tilstandsrapporten skal være komplett, må den også inneholde en kontroll med det elektriske anlegget av en fagperson.

En boligkjøper har gjerne strukket seg langt økonomisk allerede i budrunden. Hvis vedkommende på toppen av dette får en regning på flere hundre tusen kroner for å fikse det elektriske anlegget vil det merkes godt.