Foto:

Gjør fse-opplæringen mer realistisk med VR-teknologi

Foto:

Ved årsskiftet er fse-opplæring igjen aktuelt for mange. Her kan du lese mer om hvordan teknologi kan gjøre kurset mer spennende.

Fse- og førstehjelpsopplæringen skal som kjent gjennomføreres hvert år. I veiledningen til fse-forskriften står det at; personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon. Det er faglig ansvarlig i bedriften som skal sørge for at innholdet i kurset er godt nok. Nelfo har tidligere gjennomført en spørreundersøkelse om hvor fornøyd bedriftene er med fse-opplæringen. Resultatet viser at de er godt fornøy, både med innholdet og hvordan opplæringen blir gjennomført. Det er viktig at bedriften er bevisst på fse-opplæringen, man jobber med en farlig vare og konsekvensene kan bli store hvis det skjer noe feil.

Se film: Slik fungerer fse-opplæringen som VR-kurs. 

Filmer som supplement til opplæringen 

Mange deltakere opplever fse-opplæringen som repeterende. Det er laget opplæringsfilmer som kan brukes som et supplement i undervisningen, for å skape diskusjon. Dette er fem filmer med handling fra reelle situasjoner, med kommentarer i etterkant. Oppsettet av filmene er laget slik at de kan brukes i undervisning. 

Se mer: Filmer om fse-opplæring.  

VR-teknologi som et supplement til opplæringen 

Med virtuelle briller er du i noe som ligner mye på et dataspill, der det overordnete målet er å øve på farlige situasjoner på en ufarlig måte, uten risiko for skade og uhell. I brillen utføres arbeidsoppgaver innenfor de tre arbeidsmetodene. Dersom det gjøres feil får man en visuell strømgjennomgang og lysbuer, som viser hva som kan skje i virkelige situasjoner. Med bruk av VR-briller og en visuell bruk av verneutstyr, får du mulighet til å trene så nær opp til virkeligheten som mulig. Dette gjør at du blir tryggere på jobbutførelsen.

Her kan du bestille fse-opplæringen som VR-kurs.

Les mer: Bladet Elsikkerhet fra DSB omtaler bruk av VR-teknologi i opplæringen (se s. 14).

Lærlinger mer utsatt for ulykker

Statistikk fra DSB viser at lærlinger er mer utsatt for  strømulykker enn erfarne fagarbeidere. Lærlinger er nye i arbeidslivet og skal læres opp i et nytt fag. De mangler ofte praktisk erfaring. Dette gjør lærlingene ekstra sårbare.  

Et tips er å bruke opplæring med VR-briller på storskjerm i en sosial setting.

Web-opplæring

Fse-opplæring som nettkurs har vært populært og nødvendig i koronaperioden. Ut 2021 aksepterer DSB at gjennomførte teoretiske kurs for fse-opplæring, inkludert førstehjelp, er gyldig som lovpålagt opplæring.

Nettkurs: Fse-opplæring.

Strømulykkeapp  

Strømulykkeappen viser hva man skal gjøre ved en strømulykke. Å ha appen tilgjengelig på telefon eller nettbrett bidrar til god beredskap ved en strømulykke. Husk å minne alle ansatte på å laste ned appen.

Last ned strømulykkeappen.

Gode råd: 

  • Sørg for at neste fse-kurs ikke blir en reprise fra tidligere. 
  • Gjør deg kjent med hva som tilbys av supplement til opplæringen. Test det gjerne ut på forhånd. 
  • Kombiner gjerne fse-opplæring som en sosial setting med mat. Det er da lettere å få en dialog mellom deltakerne. 
  • Er du selv usikker på digital håndtering? La de yngre få ansvar for VR-teknologien. Å delegere ansvar kan ha gode resultat for alle.  
  • Husk å dokumentere opplæringen i ditt internkontrollsystem. Legg også inn et varsel i kalenderfunksjonen i god tid før neste fse-oppæring, så rekker du en god forberedelse før neste kurs.