HMS er lønnsomt for bedriftene

Det lønner seg å investere i HMS og et godt arbeidsmiljø. – Investeringer i HMS-tiltak mer enn dobler seg i avkastning og er lønnsomt for bedriftene, sier Eirik Remo i Nelfo.

- Det er ingen tvil om at bedrifter som satser på HMS-tiltak får mye igjen i form av økt fortjeneste, sier Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo.

Hvis du bruker én krone på HMS-tiltak får du en avkastning på 120 prosent, altså 2,20 kroner igjen på bunnlinja, viser forskning.

- Av og til møter jeg på bedriftsledere som mener at HMS-tiltak koster penger og er dyrt, men hva vil en ulykke koste? Ikke bare i kroner og øre, men vi må også regne inn den menneskelige faktoren her, sier Remo.

Lønnsomhetsrapporten til Nelfo for 2020 estimerer at en fraværsdag koster arbeidsgiveren om lag 6 000 kroner per dag. Da er lønn, fortjeneste og påslag tatt med. I tillegg kommer tapt fortjeneste fordi en jobb ikke blir gjort, fremdriften blir forsinket og kunden blir frustrert når håndverkeren ikke møter til avtalt tid. I tillegg kan det gå utover omdømme til bedriften.

Les mer: Nå er Nelfos lønnsomhetsrapport for 2020 klar.

Gode HMS-systemer bidrar til å forebygge hendelser. Prosedyrer som beskriver hvordan man skal gjennomføre jobben bidrar til en bedre HMS-hverdag. I tillegg skal man ha mulighet til å gjennomføre sikkerjobb-analyser og håndtere avviksmeldinger. I dag anbefaler vi å ha et papirløst HMS-system. Det gjør at det er enkelt å oppdatere, dokumentere avvik og gjøre en sikkerjobbanalyse. Nelfo har utarbeidet en appløsning som gjør det mulig å se prosedyrene der arbeidet utføres, noe som i seg selv er skadeforebyggende.

Les mer: Internkontroll for elektrovirksomheter.

Bedriftens oversikt over sykefravær er viktig. Gjennomsnittlig legemeldt sykefravær for Nelfos medlemsbedrifter var i 2020 4,8 prosent. Det er vanlig å legge til 0,8 prosent, som er egenmeldt sykefravær.

- Det siste året har vært spesielt med tanke på egenmeldt sykefravær. På grunn av koronaviruset ligger nok det høyere enn i et normalår, sier Remo.

- Det som imidlertid er interessant, er hvilke muligheter bedriftene har når det gjelder å få ned sykefraværet. I praksis er ikke selve prosentandelen det viktigste, men at bedriftene har en formening om hvorfor ansatte er syke, og gjør tiltak for å få ned fraværet. Erfaring viser at ledere som følger opp ansatte godt, får lavere sykefravær i bedriften, avslutter Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo.

Les mer om sykefraværstallene i Nelfo-bedrifter.

Gode råd for HMS i bedriften:

  • Lederens engasjement i HMS. Det er lønnsomt for bedriften.
  • Etterspør avviks- og sikkerjobbanalyse blant de ansatte. Få dette inn som en rutine.
  • Forebygg sykefravær.
  • Må ansatte være hjemme pga. smitteforebygging, bruk mulighetene til å gjennomføre webopplæring (fse, førstehjelp eller mini-kurs fra Nelfo).
  • Som leder må du gå foran som et godt eksempel. Går du forbi når du ser at ansatte ikke følger HMS-rutinene uten å foreta deg noe, akseptere du måten det jobbes på og det påvirker omdømme til deg som leder.

Sjekk ut disse minikursene fra Nelfo.