Noe må gjøres med Enova

Knapt noen kjenner til Enovas ordninger, selv om dette er myndighetenes viktigste energi- og klimapolitiske verktøy. Det viser resultatet av årets Klimabarometer.

– I en tid med historisk høye strømpriser er det så alt for tydelig at Enova beveger seg i feil retning ved å kutte og redusere støtte til energieffektiviseringstiltak og lokal energiproduksjon, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Les mer: Enova fungerer ikke for forbrukerne.

Klimabarometeret er en årlig undersøkelse som analysefirmaet Kantar har gjort siden 2009.

Ifølge barometeret kjenner kun 14 prosent av de spurte til Enovas støtteordninger. Dette er et historisk lavt tall, og en nedgang på hele 10 prosentpoeng fra 2015.

Dessuten viser undersøkelsen at de færreste av oss har gjennomført energisparetiltak i egen bolig de siste fem årene. Bare 23 prosent har gjennomført det mest populære tiltaket, installasjon av varmepumpe. Kun 2 prosent har montert solceller på taket.

– Dette synes vi er trist lesing, særlig i dagens situasjon der husholdningene opplever de høyeste strømprisene noensinne.

Strandskog er også bekymret for fremtiden.

– Det er enda mer urovekkende at langt færre planlegger å gjennomføre strømsparetiltak i kommende femårsperiode. Det viser at det er behov for gode støtteordninger som vil kunne gjøre forbrukere mindre utsatt for høye strømregninger.

Enova er forpliktet gjennom sin avtale med Klima- og miljødepartementet å tildele minst 300 millioner kroner til husholdningene, men de har så langt kun lykkes i å gi husholdningene en tredjedel av disse midlene.

I september ble Enovas støtteordninger debattert. Vi har samlet alle relevante innspill.

Det at Enova viser strømsparerne ryggen har hatt dramatiske konsekvenser for markedsutviklingen. Et illustrerende eksempel er nedgangen i utbetalt støtte til solceller på 20 prosent i 2021 sammenlignet med 2020.

– Fallet er oppsiktsvekkende i et marked der strømprisen har mangedoblet seg. Dette står i sterk kontrast til for eksempel Sverige som har opplevd en markedsvekst på 50 prosent i samme periode, sier Tore Strandskog.

Ler mer: Klimabarometeret 2021.