Ny regjeringsplattform: Positive signaler om elektrifisering

- At Ap og Sp ønsker å satse på økt produksjon av fornybar energi, elektrifisering av transportsektoren og etablering av nasjonal ladestruktur er gode signaler for vår bransje, sier Tore Strandskog i Nelfo.

- For mange Nelfo-bedrifter er det spesielt gledelig at den nye regjeringen nå er villig til å skrote dagens ordning med opprinnelsesgarantier. Dette har vært en sak Nelfo har kjempet for i mange år, fremholder næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog i sin første kommentar til den nye regjeringsplattformen.

Onsdag 13. oktober presenterte Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum den nye regjeringsplattformen, Hurdalsplattformen.  

Transporten elektrifiseres

Nelfo er begeistret over plattformens satsing på elektrisk transport. Blant annet skal det utarbeides en nasjonal ladestrategi og en plan for et sammenhengende ladeinfrastrukturnett og statlig støttebehov. Dette konkrete tiltaket er noe Nelfo har foreslått gjentatte ganger. Nå kan vi endelig se frem til at dette kommer på plass.

Husholdningene og bedriftene skal fortsatt motiveres til å velge elektriske kjøretøy gjennom gunstige skatte og avgiftsbetingelser. Det viktigste insentivet på sikt vil nok likevel bli en kraftig oppjustering av CO2-avgiften, noe som sammen med teknologiutviklingen og økt satsing på infrastruktur vil bidra til at elektriske løsninger blir det foretrukne alternativet.

Men det er ikke bare veitransporten som skal elektrifiseres. Den nye regjeringen skal nå ta initiativ til at det etableres landstrøm ved de største havnene i Norge. Videre det etableres ladeinfrastruktur langs kysten, slik at også kysttrafikken kan elektrifiseres.

Videre vil den nye regjeringen legge frem en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip, samt stille krav om nullutslipp i nye anbud for ferger 2023 og krav om lav- og nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter i 2025.

Høyhastighetsbredbånd til alle

I plattformen er det også en økt satsing på bredbånd og teknisk infrastruktur, noe som er viktig for vår bransje.

Plattformen vil bidra til et mer digitalisert samfunn. På samme måte som for strøm, vil den nye regjeringen faktisk innføre leveringsplikt på bredbånd i de områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging. Dette er et svært positivt utgangspunkt. Når de konkrete betingelsene for leveringsplikt skal utformes, kommer Nelfo til å arbeide for at det det stilles krav til gigabit-bredbånd for alle.

Savner energieffektivisering

- Det vi er mindre fornøyde med er fraværet av tiltak på viktige områder som energieffektivisering og lokal energiproduksjon, med unntak av solenergi. Men her vil det kunne komme gode løsninger i Stortinget når den nye regjeringen skal danne flertall for sin politikk, mener Strandskog.

Mye bra på arbeidslivsområdet

Støre-regjeringen vil klart styrke det organiserte arbeidslivet og gi fordeler til de som er omfattet av landsdekkende tariffavtaler. Nelfo er glade for at man også vil starte arbeidet med å utarbeide en såkalt Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Det er også positivt at arbeidet mot arbeidslivskriminalitet styrkes.

- Dette er meget bra, og meget etterlengtet. Vi tror også at forslaget om å utvide solidaransvaret til også å gjelde byggherrer vil bli bra, sier Tore Strandskog.

Savner satsing på bransjeprogrammet

Cathrine Aspestrand, arbeidslivsdirektør i Nelfo, er enig med Strandskog i at arbeidet mot de kriminelle i arbeidslivet må intensiveres og mener Hurdalsplattformen sender et tydelig signal. Hun er imidlertid bekymret for fremtiden til bransjeprogrammet.

- Jeg er usikker på om de kommer til å videreføre bransjeprogrammet. De har ikke tydeliggjort at dette er et viktig kompetansetiltak i plattformen. Jeg er spent på om de tydeliggjør dette i budsjettet. Hurdalsplattformen burde vært bedre på kompetansetiltakene, sier Aspestrand.

Elektroforeningen er positive

- Det er en glede for EFO og elektrobransjen at Hurdalserklæringen, Støre og den nye regjeringen skal ha klimafokus fremover, som en av åtte satsingspunkter. Å høre at det skal jobbes med nye løsninger i byggebransjen, gir oss et håp om at det vil gi energieffektiviseringstiltak et løft. I tillegg er det bra å lese at opprinnelsesgarantier skal fjernes og at industriens kraftbehov skal prioriteres, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen.