To nye veiledninger tilgjengelig

Vi har nylig lansert en oppdatert (UPS) og en ny veiledning (målte verdier) som er relevant i forbindelse med Febdok. Du finner veiledningene via support-menyen.

Teknisk veileder – Målte vs. beregnede kortslutningsverdier

Hensikten med denne veiledningen er å belyse ulikheter mellom målte og beregnede kortslutningsverdier. Videre skal innholdet gi underlag for å kunne foreta en faglig vurdering av om de målte og/eller beregnede verdiene er innenfor et akseptabelt område.

Veiledningen er utarbeidet av Power Quality Analysis (PQA) v/Henrik Kirkeby og Thor Holm på oppdrag fra Nelfo. PQA har spesialkompetanse innen spenningskvalitet og nettanalyse.

UPS i Febdok

Vi ønsker med denne veiledningen på en så enkel som mulig måte forklare hvordan Febdok hjelper deg med å gjøre de nødvendige beregningene i forbindelse med UPS. Forklaringene benytter forenklede former for å vise prinsippet bak beregningen.

Last ned veiledningene her.

Innlogging MinNelfoside

For å laste ned veiledningen om målte verdier må du ha en Nelfo-bruker.

Brukerkonto lager du deg raskt og helt gratis, medlem eller ikke. Her finnes også andre ressurser som kan være nyttige.

Klikk her for å opprette konto