Fse: DSB utvider muligheten til nettbasert førstehjelpskurs

På grunn av økende smittetrykk i enkelte deler av landet kan bedriftene velge å gjennomføre førstehjelpskurset i fse-opplæringen teoretisk frem til sommeren.

Nelfo tilbyr nettkurset i førstehjelp gratis for medlemmene frem til juli 2022. 

DSB gir nå virksomheter som omfattes av fse og den lovpålagte opplæringen inkludert praktisk førstehjelp mulighet til nettbasert opplæring ut juni 2022. Der det er mulig anbefales det likevel at kurs og opplæring gjennomføres som vanlig. Dette kan gjøres basert på vurderinger etter vaksinering, og gjeldene anbefalinger og regler fra sentrale og lokale myndigheter. Norsk førstehjelpsråd gir også oppdatert informasjon om praktisk førstehjelpsopplæring under COVID-19, skriver DSB på sine nettsider.

Les mer om gjennomføringen av fse- og førstehjelpskurs hos DSB.

- Det er bra at DSB gir bedriftene mulighet til å gjennomføre førstehjelpsdelen teoretisk gitt den usikkerheten vi nå opplever med økende smitte i samfunnet. Nå har bedriftene muligheten til å planlegge sikkerhetsopplæringen bedre, sier Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo.

Meld deg på fse-nettkurs.

Les mer: Nå kan du gjøre fse-opplæringen mer realistisk ved å bruke VR-teknologi.

Allerede i januar gjorde DSB det klart at bedriftene kan ta førstehjelpsdelen av det obligatoriske sikkerhetskurset som nettundervisning. Denne muligheten ble senere utvidet flere ganger og nå er den altså utvidet frem til 1. juli 2022.

Les vår samleside om personsikkerhet på jobb.