Gjennomslag for grønn politikk i statsbudsjettet for 2022

- Innretningen er som forventet. SV har fått gjennomslag for å øke skattene, gi feriepenger til permitterte og arbeidsledige, men også å avsette mer penger og gjøre mer på energieffektivisering, solenergi, elektrifisering og andre grønne tiltak, sier Tore Strandskog i Nelfo.

- Når Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett kom 8. november sa vi at for å nå klimamålene må det mye kraftigere tiltak til, og her har SV virkelig gjort en god jobb i forhandlingen, sier Strandskog.

Noen tiltak får nå penger på budsjettet, mens andre tiltak må utredes. Regjeringspartiene og SV har også møtt kritikken mot Enova og gir nå et klarere mandat for enøk og solenergi, samtidig som regjeringen skal vurdere om Husbanken kan forvalte støtteordninger til husholdningene.

Nelfo vil trekke frem følgende punkter fra budsjettavtalen:

  • Stortinget ber regjeringen vurdere å overføre ansvaret for arbeidet med enøktiltak med kjent og velprøvd teknologi og egen strømproduksjon i husholdningene til Husbanken innen revidert 2022.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at Enova benytter rammen på 300 millioner kroner til husholdninger som følger av Enova-avtalen, i tillegg til 100 millioner kroner som kommer av enigheten mellom partiene. Regjeringen skal i statsbudsjettet for 2023 redegjøre for arbeidet med ENØK-tiltak i husholdningene.
  • Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan med et sett tiltak som skal redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030, og øke strømproduksjonen i bygg. Planen skal presenteres i forbindelse med statsbudsjettet 2023
  • Stortinget ber regjeringen vurdere ordninger som støtter opp om etablering av lokal energiproduksjon, energieffektivisering og etablering av ladeinfrastruktur i borettslag.
  • Stortinget ber regjeringen utrede forslag om krav om nullutslipp og fossilfrie bygg- og anleggsplasser i offentlige anbud, i løpet av 2022
  • Stortinget ber regjeringen utrede et påbud om nullutslippsløsninger for servicefartøy i havbruksnæringen.
  • Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslå tiltak for å øke elbilandelen i leasingmarkedet og innenfor varebilmarkedet.
  • Stortinget ber regjeringen legge til rette for realisering av storskala grønn hydrogenproduksjon og i dialog med industrien og utrede hvordan norsk ammoniakkproduksjon kan elektrifiseres.

Rødgrønn profil og økte skatter

Totalt øker skatter og avgifter med 2,1 milliarder kroner neste år, sammenlignet med regjeringens tilleggsbudsjett som kom 8. november.

Kuttet i elavgiften som regjeringen foreslo, blir også stående.

- Jeg har sagt før at disse pengene kunne vært brukt mer målrettet for å skape et folkelig engasjement for klimaomstillingen, sier Strandskog. Nå blir det interessant å se kuttet blir permanent eller om kun gjelder for neste år.

Budsjettet skal nå ferdigbehandles i Stortinget, i finansdebatten som finner sted 2. desember.