Foto:

Materialmangel: 6 råd for å unngå konflikter

Jonas Normann, Marketing & Sustainability VP Schneider Electric og Vigdis Sværen, IEE. Foto:

Høyere materialpriser utfordrer bransjen og øker konfliktnivået. Her er seks tips til hva bedriften bør tenke på i dialog med kunden.

Se IEEs webinar om hvordan bedriftene bør håndtere utfordringer med økte priser og forsinkelser.

Til Elmagasinet beskriver Nelfo-sjef Ove Guttormsen situasjonen som en eksplosiv priscocktail hvor høye råvarepriser på eksempelvis kobber og plast, mangel på databrikker og containere til å frakte varer, høye fraktpriser og stengte havner på grunn av koronasmitte har skapt usikkerhet og nye utfordringer.

– Mange av Nelfos medlemmer har fått beskjed fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser av materiell. Vårt råd er å være proaktive, gjennomgå kontraktene med kunder, leverandører og underleverandører og varsle tidlig om konsekvenser. Nelfo tilbyr en serie juridiske webinarer, som setter søkelyset på denne problematikken.

Les lederen i Elmagasinet: - En eksplosiv priscocktail. 

Prognosesenteret registrert en økning i prisene på elektriske artikler på 10 prosent, og 12 prosent på installasjonsprodukter i løpet av det siste året. 

Advokat Rolf Markussen i Grette får mange henvendelser fra bedrifter som utfordres av økte kostnader. Han har to råd til bedriftene:

  1. Du må varsle kunden. Ikke for å posisjonere deg og kreve, men for å få en dialog tidligst mulig.
  2. Se på alternative leveranser. I totalentrepriser har entreprenøren rett til å velge løsning forutsatt at man oppfyller funksjonskravet i kontrakten.

Se hele presentasjonen til Advokat Rolf Markussen i Grette: Prisøkning på materiell gir utfordringer.

Her er våre seks beste råd for å unngå konflikter som følge av økte priser og forsinkede leveranser på materiell:

  1. Bruk standard kontrakter, det gir lavere konfliktnivå.
  2. Vær tydelig i tilbudet. Vær spesielt oppmerksomme på risiko knyttet til prisøkning og frister. Ta forbehold hvis mulig eller finn alternative leverandører.
  3. Planlegg – vær tidlig ute. Identifisere kritisk materiell og avhengighet mot andre fag. Legge inn realistiske bestillinger tidligst mulig. Sett frister for bestilling i henhold til gjeldende leveringstid.
  4. Husk å varsle kunden. Gå i dialog tidlig og legg en omforent plan for levering og ferdigstillelse, også mot andre fag. Finn gode løsninger til beste for prosjektet.
  5. Løs uenigheter og tvister fortløpende og så tidlig som mulig i prosjektet. Bruk meklingssenteret hvis konflikten tilspisser seg.
  6. Vær løsningsorientert. Alle parter tjener på å finne gode løsninger underveis fremfor å bruke tid på betente konflikter.