Undersøkelse om konkurranseloven

NHO og Konkurransetilsynet spør nå bedriftene om konkurranseloven. Målet er å bli bedre til å håndheve loven. Derfor er bedriftenes synspunkter viktige.

NHO samarbeider med Konkurransetilsynet for å høyne kjennskapen til konkurranseloven og håper at så mange bedrifter som mulig vil delta i undersøkelsen. Formålet er å kartlegge kjennskap, kunnskap og holdninger til konkurranseloven, Konkurransetilsynets arbeid og konkurransepolitikk.

Svarene fra undersøkelsen vil være svært viktig til tilsynets fremtidige arbeid med å håndheve konkurranseloven effektivt og fremme konkurranse som er til fordel for forbrukere, næringsliv og samfunnet.

Vi håper så mange som mulig vil svare på undersøkelsen. Undersøkelse er beregnet til å ta ca. 5-15 minutter å besvare.

Kantar gjennomfører undersøkelsen og sikrer konfidensiell behandling av alle svar. Det er Norsk Gallup som henter inn data for Kantar.

Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte Synnøve Tangen Stub i Konkurransetilsynet på e-post: syts@kt.no eller telefon 900 19 408.