Vi tar debatten: Hva er galt med energieffektivisering?

Hvorfor er det ikke større politisk vilje til å utnytte den strømmen vi allerede har bedre? Vi har samlet et knippe politikere og eksperter for å komme til bunns i dette.

Meld deg på vårt frokostmøte Hva er galt med energieffektivisering? 26. november.

For å nå klimamålene frem mot 2030 trengs store mengder fornybar strøm.

Energieffektivisering og solceller er kindereggene som kan gi store mengder konfliktfri strøm, spare natur, gjøre det mulig å kutte mer fossilt energibruk raskt, og gi husholdninger og bedrifter lavere strømregning.

Vi tenker det er et stort mysterium hvorfor det ikke er bred politisk enighet om å gjøre det litt lettere for folk flest – enten de bor i borettslag eller eneboliger – å bli en del av det grønne skiftet.

Hverken i forslaget til statsbudsjett fra de borgerlige, tilleggsproposisjonen fra Ap/Sp eller i dagens Enovas mandat finner vi at det skal satses på energieffektivisering og solceller.

Du kan enten følge arrangementet digitalt eller være med i salen på Mesh Youngstorget i Oslo.

Arrangører er Naturvernforbundet, Zero, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Elektroforeningen.