Foto:

- Må gjøre noe med sykefraværsperioden

Foto:

- For våre bedrifter er det viktig at arbeidsgivers dager ved koronarelatert sykefravær og karantene reduseres ytterligere, sier Ove Guttormsen i Nelfo. Han etterlyser tiltak for bedrifter som sliter med høyt koronarelatert sykefravær og at folk er i karantene.

Tirsdag kom regjeringen med nye tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom koronapandemien. Tidligere er det varslet at arbeidsgivers dager ved koronarelatert sykefravær reduseres fra 16 til fem, men for mange av Nelfos medlemsbedrifter er ikke det nok.

- Vi får tilbakemelding fra bedriftene på at de sliter med utgiftene ved høyt sykefravær på grunn av koronaviruset. Det er bra at perioden er redusert, men den bør reduseres ytterligere. Mange melder at de fleste som må være hjemme er tilbake etter en uke. Da letter det ikke på bedriftenes utgifter med fem dager. Vi har vært tydelige på at denne perioden må ned til tre dager, slik den var tidligere i pandemien, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

NHO: Svært krevende for hele samfunnet.

For de fleste ansatte i Nelfos medlemsbedrifter er det vanskelig å jobbe hjemmefra.

- Elektrikeren må dra ut til kunden, så den fleksibiliteten som mange andre bransjer har, er ikke til stede hos oss. Det betyr at ansatte i våre bedrifter ikke kan jobbe om de er i karantene. Og den regningen får bedriftene, sier Guttormsen som understreker at både Nelfo og bedriftene skal bidra til at vi får kontroll med smittespredningen.

- Kostnaden ved de strenge smittevernstiltakene kan ikke bæres av bedriftene alene. Vi må ha gode støtteordninger.

Utfordringene for bedriftene forplanter seg også utover. Når sykefraværet er høyt vil det være nødvendig å leie inn ekstra personell, men det er også utfordrende.

- Jeg ser helt klart at denne situasjonen bidrar til å høyne konfliktnivået i prosjektmarkedet. Hvis store prosjekter blir forsinket vil det ha et rettslig etterspill. Dette kommer i tillegg til konflikter knyttet til forsinkede leveranser, samt prispåslag på materiell, som påvirker inngåtte kontrakter, sier Ove Guttormsen.

Les mer om regjeringens økonomiske tiltak på regjeringen.no.