Foto:

7 av 10 elektrobedrifter opplever høyere sykefravær

Foto:

- Dette er alvorlig. Regjeringen bør snarest sette ned arbeidsgivers dager med lønnsplikt i forbindelse med koronarelatert sykefravær til tre dager, sier Ove Guttormsen i Nelfo om de nye tallene som viser at 71 prosent av medlemsbedriftene rapporterer om høyere sykefravær enn normalt.

Sykefraværstallene er hentet fra NHOs siste medlemsundersøkelse. Der oppgir 20 prosent av bedriftene at de har et sykefravær/koronarelatert fravær på over 10 prosent, mens 31 prosent oppgir at fraværet er på mellom 5 og 10 prosent.

Det legemeldte fraværet var, ifølge SSB, 4,8 prosent for hele bransjen i 2020 og 4,1 prosent i 2019.

- Det rekordhøye sykefraværet er dramatisk for bedriftene. Vi har derfor et klart krav om at vi nå snarest må tilbake til en arbeidsgiverperiode på tre dager, for å redusere den økonomiske belastningen på bedriftene, sier Guttormsen.

Han har vært i kontakt med flere bedrifter som sliter med kostnadene ved høyt fravær på grunn av korona.

- I vår bransje er det vanskelig å jobbe hjemmefra. Elektrikeren må dra ut til kunden eller på anlegget, så den fleksibiliteten som mange andre bransjer har, er ikke til stede hos oss. Det betyr at ansatte i våre bedrifter ikke kan jobbe om de er i karantene. Og den regningen får bedriftene.

Frykter for langtidsvirkningene

Guttormsen er også bekymret for at det høye sykefraværet forplanter seg vider utover i verdikjeden og skaper flere konflikter. Allerede nå har økte materialkostnader gitt utfordringer.

- Jeg ser helt klart at denne situasjonen bidrar til å høyne konfliktnivået i prosjektmarkedet. Hvis store prosjekter blir forsinket vil vi få et rettslig etterspill. Dette kommer i tillegg til konflikter knyttet til forsinkede leveranser, samt prispåslag på materiell. Dette påvirker allerede inngåtte kontrakter, sier Ove Guttormsen.

Dette har vi spurt bedriftene om:

Vil du anslå at sykefraværet i din bedrift er høyere, lavere eller likt med hvordan det ville vært i en normalsituasjon?
(n173)

Høyere enn i en normalsituasjon

71 prosent

Likt som i en normalsituasjon

25 prosent

Lavere enn i en normalsituasjon

3 prosent