Foto:

God jul fra Nelfo

Foto:

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Jeg skulle ønske vi slapp å gå inn i nok en jul med strenge begrensninger, høye smittetall og usikkerhet. Slik ble det ikke. Etter at myndighetene opphevet alle koronarestriksjonene i september i år, er Norge inne i en ny bølge med rekordsmitte. Med enda mer smittefarlige mutasjoner er det igjen innført restriksjoner. Ingen vet hvor lenge samfunnet må leve med koronatrusselen.

Viktig å redusere arbeidsgiverdagene ved sykdom

Med tanke på at viruset også vil prege 2022, er det viktig med gode tiltak for å holde hjulene i gang. For mange medlemsbedrifter er en ytterligere reduksjon i arbeidsgivers dager ved koronarelatert sykefravær et viktig tiltak. Det er bra at dette blir redusert til fem dager. Siden mye av sykefraværet ikke varer mer enn en uke, må antall dager reduseres til tre for at det skal monne for medlemmene.

I snart to år har Nelfo hatt svært høy koronaberedskap. Denne fortsetter så lenge det er nødvendig. På vår nettside, nelfo.no, har vi oppdatert våre veiledere og vi har også informasjonsmateriell bedriftene kan benytte ut til kundene om hvordan de ivaretar smittevernet.

Til tross for koronapandemien med etterfølgende svært høye materialpriser og forsinkede leveranser, vil omsetningen i elektrobransjen ifølge vår siste markedsundersøkelse øke med 3,1 prosent i 2021. Dette betyr at medlemsbedriftene har greid seg bra. 92 prosent vurderer egen markedssituasjon som god eller tilfredsstillende. Prisstigning og forsinkede leveranser kan skape konflikter. Her har Nelfo laget en hjemmeside, med innhold som tar opp denne problematikken. Blant annet gode råd om hvordan konflikter kan forebygges.

Firedobling

Gjennom koronapandemien har Nelfo forsert digitaliseringen av sine produkter, løsninger og tjenester. Dette skal også bidra til å øke digitaliseringskompetansen hos medlemsbedriftene. Kursvirksomheten er et godt eksempel på dette. At antall deltakere på nettkursene er firedoblet, fra 5 500 i 2019 til 22 000 i år, viser at medlemmene bruker digitale opplæringsløsninger. Også Kunnskapsløftet er digitalisert. Her har tusenvis av elektrofagfolk oppdatert kompetansen sin. Det digitale kurstilbudet er mye brukt. Derfor skal det videreutvikles med enda bedre løsninger, som Elflix. Denne nye kompetanseplattformen for elektrobransjen blir lansert på nyåret.

Mer elektrifisering

Det ser også ut til at regjeringsskiftet i høst er positivt for medlemmene. I Hurdals­plattformen vil den nye regjeringen satse på elektrisk transport både på land og til sjøs, energieffektivisering, solstrøm og bredbånd. Her er det store markedsmuligheter. Når det gjelder bredbånd arbeider Nelfo sammen med andre bransjeorganisasjoner for at myndighetene skal bygge gigabit-bredbånd. Her trengs en investering på én milliard kroner. Nelfo er opptatt av å legge forholdene til rette for medlemmene, både når det gjelder gode rammebetingelser og sikre en bærekraftig lønnsdannelse. Her er det en god dialog med politikere, myndigheter og forhandlingsmotpart. Dette arbeidet fortsetter i 2022.

Fortsatt vekst

Ifølge vår siste markedsundersøkelse skal aktiviteten i elektrobransjen fortsette å øke i 2022 og 2023, med henholdsvis 0,9 og 0,6 prosent.

Jeg kjenner at det er godt å møte julen og det nye året med slike utsikter, til tross for at det er krevende tider akkurat nå. På vegne av meg selv og alle som jobber i Nelfo vil jeg ønske hver og en medlemsbedrift en riktig god jul og et godt nyttår.