Innføringen av ny nettleiemodell utsettes

Fredag ble det klart at Regjeringen og SV går inn for å utsette innføringen av ny nettleiemodell. - Det er klokt av Stortinget å utsette innføringen av ny nettleiemodell, sier Tore Strandskog i Nelfo.

- Den foreslåtte nettleiemodellen er uforutsigbar, uforståelig og vil ikke bidra til økt nettutnyttelse og reduserte nettinvesteringer. Dessuten gir den langt mindre motivasjon til energisparing og installasjon av solceller, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Nelfo har denne høsten arbeidet for å få en utsettelse av ny nettleieordning som er planlagt å tre i kraft fra nyttår.

Bakgrunnen for ny nettleie er et forskriftsvedtak som Olje- og energidepartementet (OED) vedtok tidligere i år. I desember har nettselskapene sendt ut informasjon om ny nettleie, noe som vekket sterke reaksjoner hos forbrukerinteresser, miljøorganisasjoner, og en rekke bransjeinteressenter. Nelfo har også vært kritiske til den nye ordningen.

- Nettselskapenes tolkning av det nye regelverket har resultert i en modell der den månedlige nettleie skal beregnes på bakgrunn at det maksimale forbruket i en enkelttime, forklarer Strandskog.

Modellen skal altså motivere forbrukerne til ikke å bruke flere husholdningsapparater samtidig. Nelfo har regnet på konsekvensene av den nye modellen, som viser at forskjeller i husholdningens bruksmønster gjør at de jevner ut hverandres forbruk, noe som uansett holder den samlede belastningen av nettet lav.

- Modellen plager nettkundene unødig og vil ikke fungere i praksis. Utsettelsen gir oss nå muligheten til å foreta nødvendige forenklinger og forbedringer, sier Strandskog.

Arrogant og udemokratisk utspill fra energibransjen

I kjølvannet av pressekonferansen har Energi Norge, som representerer mange nettselskap, uttalt at det ikke er mulig å utsette den nye nettleieordningen. Det bryter med Lars Haltbrekkens (SV) krystallklare advarsel under dagens pressekonferanse fra Stortinget.

- Hvis det er noen nettselskap som vil prøve å innføre ordningen i ly av eksisterende forskrift, så tror jeg de nettselskapene vil pådra seg et betydelig omdømmeproblem. Og vi vil også forfølge den saken fra SVs side og stille spørsmålstegn ved lovligheten til å gjøre det, uttalte Haltbrekken.

Også Strandskog mener nettselskapene nå bør innrette seg etter Stortingets krav om utsettelse.

-Vi oppfatter det som et arrogant og udemokratisk utspill fra energibransjen, sier Strandskog. Den nye nettleien skulle ikke komme før på fakturaen i februar, så selvfølgelig er det mulig å reversere en endring som uansett ikke inntreffer før om seks uker, avslutter han.