Slik sjekker du om bygget inneholder asbest

Elektrikere er særlig utsatt for asbest når de jobber i eldre bygg. Her er noen gode råd om hvordan bedriften kan gjøre en risikovurdering som trygger den ansatte.

- Det er ikke uten grunn at bruk av asbest ble forbudt for nesten 40 år siden. Å puste inn fibrene er særdeles kreftfremkallende, sier Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo.

Meldt deg på kurs: Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt.

Normalt vil ikke asbestholdige byggematerialer innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Det kan frigis store mengder fibere ved håndtering av asbestholdige materialer, spesielt ved boring, saging, sliping og pussing.

Ettersom bruk av asbest har vært forbudt siden 1985 er det lite sannsynlig at det finnes asbest i nyere bygg. Arbeider med ombygginger og rehabilitering i eldre bygg vil derfor utgjøre den største faren for eksponering av asbeststøv.

Les mer: Hva gjør du hvis du støter på asbest? (Arbeidstilsynet)

Siden asbest kan gi alvorlige helsefarer er det viktig at den enkelte montør eller håndverker kjenner til risikoen ved asbest, og vet hva man skal gjøre dersom det oppdages.

Alle som oppholder seg i områder som forurenses av asbest, kan være utsatt for risiko. Det er derfor viktig å være klar over hva slags arbeid som foregår i nærheten.

Dersom man skulle oppdage asbest og denne skal fjernes eller forsegles, skal dette kun foretas av spesialfirmaer som er godkjent for dette.

Risikovurdering

Dersom det er usikkerhet omkring asbestholdig materialbruk i bygget må det tas spesielle forholdsregler. Et slikt tiltak for elektrikere kan være å ta prøver.

Hva gjør du hvis du støter på asbest? Er det fare for at det skal oppstå spredning av asbeststøv, må man stanse arbeidet for slik at man ikke puster inn asbeststøvet.

Gode råd for å kartlegge om bygget inneholder asbest:

  • Sjekk om bygningen er fra 1986 eller tidligere?
  • Har oppdragsgiver vurdert om det er asbest i bygget?
  • Er man sikre på at asbest ikke er kledd inn i konstruksjonen på det aktuelle arbeidsstedet?
  • Er man sikre på at tekniske installasjoner eller isolasjon på disse er fri for asbest?
  • Er de som skal utføre installasjonen informert om risikoen?
  • Usikkerhet omkring asbestholdig materialbruk? Ta prøve!

Les mer i Elmagasinet: Nelfos nettkurs om asbest ble løsningen for å lukke avviket.

Her er Arbeidstilsynets temaside om asbest.