Ny og oppgradert versjon av batteriveilederen

Nyhet, Batteri

Publisert

I november ble Batteripakken fra Nelfo lansert med veilederen Batterisystemer i bolig som hovedprodukt. Veilederen har fått mye oppmerksomhet og kommer allerede nå i versjon 2.

- Vi har fått mye respons på veilederen, så det er kjempestas å se at batterier både interesserer og engasjerer medlemmene, sier Marie Kolderup, fagkonsulent i Nelfo.

Versjon 2 har ingen vesentlige endringer, men er i utgangspunktet oppdatert fordi det i februar kom ut en ny standard; NEK IEC 62485-5 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries.

Videre er det gjort små språklige justeringer for å tydeliggjøre poenger og øke lesbarheten til veilederen.

- Det er mange som har stilt spørsmål om de samme tingene og derfor ønsker vi å etterkomme dette ved å tydeliggjøre poengene i versjon 2. Et konkret eksempel er at mange har spurt om veilederen gjelder for alle typer batterikjemier innenfor Li-ionbatteri-paraplyen. Derfor har vi lagt inn setningen:

Ulik batterikjemi kan gi ulik starttemperatur for en termisk hendelse, men forløpet er omtrent likt når et batteri først han antent uavhengig batterikjemi. Sikkerhetskravene beskrevet i denne veilederen gjelder derfor for alle typer Li-ionbatterier. 

På samme måte har vi tydeliggjort andre poenger folk har spurt om.

Last ned den nye versjonen av batteriveilederen ved å logge deg på min Nelfoside.

Plassering av batterier i boliger har vært det mest omdiskuterte temaet.. I versjon 2 er det tydeliggjort at det å følge veilederens anbefaling om å plassere batteriet i en egen branncelle vil være en viktig barriere for å begrense eventuell varmepåvirkning fra batteriet til omgivelsene og motsatt.

Nelfo Dokumentasjon for Batteriinstallasjoner er også oppdatert i versjon 2, i tråd med endringene gjort i veilederen. Logg deg på Min Nelfoside for å lese mer.