Nelfo forskriftsabonnement - nå med gratis digital forskriftspakke

Hold deg oppdatert på endringer og nyheter i viktige lover, forskrifter og normer som gjelder for hele elektrobransjen med varslingstjenesten fra Nelfo

Nelfos forskriftsabonnement har fått bedre grensesnitt og økt funksjonalitet. En omfattende digital forskriftspakke er nå fritt inkludert i abonnementet. Nytt er også at forskrifts-abonnementet nå er integrert med Nelfos nettbutikk, slik at du kan kjøpe de lover, forskrifter og normer du ønsker dirkete fra abonnementsløsningen.

Forskriftsabonnementet er fremdeles todelt:

  • Automatisk varsling om nyheter og endringer i aktuelle lover, forskrifter og normer
  • Full oversikt og alltide siste versjon av aktuelle lover, forskrifter og normer

I tillegg er det en bestillingsløsning hvor du bestiller de lovene, forskriftene og normene du vil ha tilgang til i egen bedrift. Det er ingen kjøpeplikt. Du setter opp din egen varslingsliste over aktuelle lover, forskrifter og normer du vil abonnere på.

Elsikkerhet fra DSB er lagt inn i abonnementet som en pdf-løsning. De siste 20 utgavene er fritt tilgjengelig for alle abonnenter. Ønsker du Elsikkerhet på papir, kan papirutgaver kjøpes i abonnmentsløsningen.

Digital forskriftspakke er nå fritt inkludert i abonnementet og består av:

  • FEL-Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
  • FSE-Forskrift om sikkerhet ved arbeid
  • FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
  • Internkontrollforskriften
  • FEU-Forskrift om elektrisk utstyr
  • FEF-2006, Forskrift om elektr. Forsyningsanlegg
  • Ekomforskrifter for installatøren Del 1
  • Ekomforskrifter for installatøren Del 2

Endringer eller nyheter sender vi e-postvarsling. Du velger selv om du vil ha ny versjon eller ikke, og foretar eventuelle oppdateringer/endringer av abonnementet. I den nye versjonen krysser du av for de lover, forskrifter og normer du vil bestille direkte i varslingslisten – enkelt og oversiktlig.

Du administrerer selv abonnementet og registrerer ulike lover, forskrifter og normer bedriften ønsker å abonnere på. Om det er flere i din bedrift som du vil skal ha egne eksemplarer av en eller flere lover, forskrifter og normer, registreres disse i tillegg. Det gjør at du alltid er oppdatert og har siste versjon.

Er du ikke abonnent, bør du registrere et abonnement i dag. Du får god orden på endringer og nyheter, varsel om alle  endringer og digital forskriftspakke fritt inkludert i abonnementet!