Sykepenger og omsorgslønn ved korona

Dette er reglene som gjelder når ansatte må være hjemme fordi barnehagen eller skolen er stengt.

Unntaksregelen om omsorgspenger i forbindelse med stengte skoler og barnehager, samt ved karantene i forbindelse med smitte på skoler og barnehager er forlenget fra 31. mars og frem til 1. juli.

Det samme gjelder retten til sykepenger ved mistanke om koronasmitte eller at korona er påvist.  

Det betyr at arbeidsgiver kan søke om refusjon for koronarelatert fravær fra dag og med 4 i arbeidsgiverperioden og at dette gjelder frem til 1. juli.

Når det gjelder søknad om omsorgspenger på grunn av stengte barnehager eller skoler, er arbeidsgiverperioden 10 dager.

Hvis foreldre må være hjemme fordi barnehage og skole er stengt, har foreldrene rett til 20 dagers omsorgspermisjon hver. Den utvide retten ble også forlenget til 1. juli.

Den til enhver tid mest oppdaterte informasjonen finner du på Arbinn