Viktig om årets lønnsoppgjør

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Her er en oversikt over datoer og hvordan betinget permitteringsvarsel skal gjennomføres.

Selv om årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, der LO/YS og NHO sentralt forhandler om lønn, berører dette alle medlemsbedrifter med tariffavtale. Det gjelder også for Nelfo-bedriftene.

Nelfo har to tariffavtaler med EL og IT Forbundet som er omfattet av mellomoppgjøret. Det er Overenskomst for heisfaget og Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), samt Overenskomst for elektrofagene med Parat.

Les mer på NHO: Disse tariffavtalene er omfattet av lønnsoppgjøret.

Viktige datoer:

  • 25. mars – forhandlingslutt
  • 26. mars – bedriftene må sende ut betinget permitteringsvarsel
  • 9. – 10. april – Mekling (hvis partene ikke blir enige i forhandlingene)

Hvis partene ikke blir enige i forhandlinger bør bedrifter sende ut et varsel om betinget permittering. Dette er nedfelt i Hovedavtalen mellom LO og NHO.  

Et slikt varsel kan ikke gis før det er gjennomført et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Drøftingsmøtet kan avholdes allerede nå.

Varslingsfristen for permittering er 14 dager, det vil si at varsel om betinget permittering må gis senest fredag 26. mars.

Her finner du veiledning og protokoll for drøftingsmøtet.

Les mer på Arbinn: Permittering grunnet streik.

Les mer på NHO: Alt om lønnsoppgjøret 2021.

Se også eget nyhetsbrev fra NHO.

Våre advokater er tilgjengelig for spørsmål.