Elektroforum: Kartlegger mangfoldet i elektrobransjen

I disse dager gjennomfører Seema, på oppdrag fra Elektroforum (Nelfo, Energi Norge, Norsk Industri, RIF, NFEA og EFO), en undersøkelse for å kartlegge mangfoldet i elektrobransjen. Inspirasjonsforedrag om mangfold arrangeres 7.april.

- Vi jobber med å kartlegge mangfoldet i bransjen vår, og kjører derfor ut en undersøkelse til alle medlemmer av Elektroforum, sier Ida Thorendahl i EFO. 

Svar på vår spørreundersøkelse om hvordan bedriften jobber med mangfold. Hovedmålet med kartleggingen er å få bedre innsikt i:

  • Underliggende likestillings- og inkluderingsutfordringer, og hvordan dette påvirker arbeidsmiljøet
  • Kartlegge om kulturen i bransjen fremmer eller hemmer mangfoldspotensialet.

7. april kl. 14.00 arrangeres gratis inspirasjonsforedrag om mangfold. Meld deg på her. 

Det er viktig at alle medlemmene deltar aktivt i undersøkelsen. Det er avgjørende at bransjen gjenspeiler samfunnet vi er en del av, og det er nødvendig å forstå mangfoldet vi har i dag, og potensialet vi har for morgendagen. Det er ingen som alene kan sørge for at hele bransjen øker mangfoldet sitt - dette er et felles ansvar, og vi må begynne med kartleggingen. Jo flere som svarer, jo bedre innsikt vil vi få, sier Nelfo-sjef, Ove Guttormsen. 

Elektrokvinnen 2022 blir kåret under Eliaden, husk å nominer din kandidat før 15. mai.