Flere jenter velger elektro

Søkertallene til videregående opplæring viser at flere jenter søker seg til elektrofagene. – Det er positivt at stadig flere jenter ser karrieremuligheter innen elektro og datateknologi, men fortsatt er det guttene som dominerer, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

Økningen i antall jenter som søker seg til elektro og datateknologi fra 2021 til 2022 er på sju prosent, eller 69 personer.

- Vår bransje skriker etter kompetanse. Vi trenger de beste folkene uansett kjønn. Derfor er det veldig bra at jenteandelen øker. Elektrofagene byr på mange karrieremuligheter, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Innenfor elektro og datateknologi har andelen jente som søker seg til utdanningen stabilisert seg på rundt sju prosent. Det er litt lavere enn sammenlignbare utdanninger som bygg og anlegg (ti prosent) og teknologi og industrifag (14 prosent).

Ifølge NHOs kompetansebarometer for 2021 svarer 62 prosent av Nelfo-bedriftene at de har et udekket kompetansebehov.

- Norske bedrifter står klare til å gjennomføre det grønne skiftet, men grønn kompetanse kan bli mangelvare, særlig når vi ser at graden av udekket kompetanse har økt de siste årene, sier Guttormsen.

Les mer: Nelfo-bedriftene skriker etter fagarbeidere.

Men selv om jenteandelen går opp, går det totale antall søkere ned.

- Hvis dette blir en trend er jeg bekymret. Den samme nedgangen ser du også i de andre yrkesfagene. Med de utfordringene vi står overfor, og den mangelen på kompetanse bransjen selv rapporterer om, trenger vi dyktige ungdommer inn i faget. Innen elektro og datateknologi er det også store muligheter for lærlingeplass, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

Av alle som søkte lærekontrakter i elektrikerfaget i 2021 signerte 83,6 prosent lærekontrakt med en bedrift. Dette er svært gledelige tall når vi tar i betraktning at også 2021 var sterkt preget av koronapandemien.