Kravoverlevering i LOKen

Tirsdag 29. mars utleverte EL og IT Forbundet og Nelfo sine krav, og markerte med det starten på lønnsoppgjøret om Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Dette skjer i lønnsoppgjøret:

  • 29. mars – kravoverlevering
  • 26. april – 28. april – forhandlinger

Årets oppgjør er forbundsvist, som betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sine motparter på arbeidstakersiden. For Nelfos del betyr det at vi forhandler med EL og IT Forbundet om LOKen.

Som medlem i Nelfo har du tilgang til den digitale arbeidsgiverportalen Arbinn. Her finner du nyttig informasjon om hvordan bedriften må forholde seg i et lønnsoppgjør.