Nelfo-bedriftene skriker etter fagarbeidere

Ifølge NHOs kompetansebarometer har om lag halvparten av Nelfo-bedriftene tapt kunder fordi de ikke har nok arbeidskraft. - Dette bekymrer meg. Norge skal elektrifiseres i de kommende årene, men vi mangler folk til å gjøre jobben, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

- Norske bedrifter står klare til å gjennomføre det grønne skiftet, men grønn kompetanse kan bli mangelvare, særlig når vi ser at graden av udekket kompetanse har økt de siste årene, sier administrerende direktør i Nelfo, Ove Guttormsen.

Ifølge NHOs kompetansebarometer for 2021, som nylig ble lansert, svarer 62 prosent av Nelfo-bedriftene at de har et udekket kompetansebehov. Av de bedriftene som svarer at de har et udekket kompetansebehov har 48 prosent tapt kunder og 46 prosent har skrinlagt eller utsatt utvidelse.

Skriker etter fagarbeidere

92 prosent av Nelfos bedrifter svarer at de har behov for yrkesfag / håndverksfag og 55 prosent svarer at de har behov for folk med mesterbrev.

I Møre og Romsdal er behovet for elektrikere stort.

- Vi er bekymret over mangelen på arbeidskraft i elektrobransjen. Det er et kjempeproblem at det ikke er nok fagfolk. Med elektrifiseringen av samfunnet vil behovet øke enda mer, sier Øyvind Myhra, regionsjef i Nelfo Møre og Romdal og daglig leder i Opplæringskontoret for elektrofag i Møre og Romsdal.

Les mer i Elmagasinet: Bekymret for mangelen på elektrikere i Møre og Romsdal.

Det bekrefter også funnene i kompetansebarometeret. Møre og Romsdal ligger på tredjeplass på oversikten over hvilket fylke som har størst udekket kompetansebehov. Her svarer 72 prosent at de har et udekket behov, bare Troms (74 prosent) og Nordland (73 prosent) ligger over.

- Lærlingene er gullet vårt

Bedriften EE-teknikk på Innlandet merker også at det er vanskelig å få tak i folk. Der satser de på lærlinger for å dekke kompetansebehovet i bedriften. 

- Lærlingene er gullet vårt. Vi er nødt til å utdanne gode fagarbeidere for å sikre at vi har nok dyktige folk til å gjøre jobben nå og i fremtiden. Det er utfordrende å rekruttere nye medarbeidere, derfor må vi utdanne gode elektrikere selv. Vår jobb er å sørge for at lærlingene trives så godt at de blir værende i bedriften, sier Eirik Nytrøen, daglig leder i EE-teknikk og medlem av Nelfos hovedstyre.

45 prosent av bedriftene har forsøkt å rekruttere nye folk uten å få tak i ønsket kompetanse. Nelfo-bedriftene anslår at det er behov for 3 300 nytilsatte for å dekke behovet i bransjen.

Sikkert yrkesvalg

- Noe av det smarteste du kan gjøre er å velge en yrkesfaglig utdanning inne data og elektrofag. Her er karrieremulighetene mange og jobbmulighetene store, sier Ove Guttormsen.