Energieffektivisering må bli enklere

Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo, om energieffektivisering.

Gjør energieffektiviseringen enklere. Slik det er nå er det for mange barrierer for aktører som ønsker å bruke strømmen i byggene smartere, er budskapet fra Nelfo og fire andre organisasjoner.

Potensialet for energisparing i bygg er stort, men for å nå målene om å redusere energibruken i Norge må det betydelig strengere lovgivning og kraftigere virkemidler til. Selv om energieffektivisering er et viktig tema, er det dessverre ikke nok tiltak for å øke energieffektivisering i landet. Derfor arrangerte EFO, sammen med Naturvernforbundet, Nelfo, NOVAP og Zero, et frokostmøte 26. april.

Se opptak av frokostmøtet Hvordan sikre rask energieffektivisering av bygg.