Økte materialpriser preger Nelfo-bedriftene

3 av 4 Nelfo-bedrifter oppgir at innkjøpsprisene har steget mer enn normalt de siste tre månedene. Det viser NHOs siste medlemsundersøkelse.

Ferske tall fra NHOs medlemsundersøkelse viser at 76 prosent av Nelfo-bedriftene oppgir at innkjøpsprisene har økt mer enn normalt (53 prosent av bedriftene) eller mye mer enn normalt (34 prosent av bedriftene).

Til Elmagasinet beskriver Nelfo-sjef Ove Guttormsen situasjonen som en eksplosiv priscocktail hvor høye råvarepriser på eksempelvis kobber og plast, mangel på databrikker og containere til å frakte varer, høye fraktpriser og stengte havner på grunn av koronasmitte har skapt usikkerhet og nye utfordringer.

– Mange av Nelfos medlemmer har fått beskjed fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser av materiell. Vårt råd er å være proaktive, gjennomgå kontraktene med kunder, leverandører og underleverandører og varsle tidlig om konsekvenser.

Nelfo tilbyr en serie juridiske webinarer, som setter søkelyset på denne problematikken.

Les våre 6 råd for å unngå konflikter på grunn av økte materialpriser.

Prisøkning

Halvparten har økt utsalgsprisene mer enn den generelle prisveksten (som var på rundt 3,5 prosent det siste året) i løpet av de siste 3 månedene, eller planlegger dere å gjøre det. 41 prosent svarer at de ikke har slike planer.

Bedriftene oppgir at økte priser påvirker driftsresultatet. 38 prosent har en middels reduksjon, 38 prosent har en liten reduksjon, mens 13 prosent oppgir at prisstigningen inkludert økte utgifter til strøm er årsak til stor reduksjon i driftsresultatet.

Optimisme tross usikkerhet

Til tross for stor usikkerhet og økte priser på materiell vurderer Nelfo-bedriftene markedssituasjonen som god (46 prosent). 40 prosent vurderer den som tilfredsstillende.

På spørsmål om hvordan bedriften vurderer markedssituasjonen de neste seks månedene svarer 21 prosent at de venter en bedring, 57 prosent uendret og 22 prosent forventer nedgang.

Dette bekreftes også i Nelfos markedsrapport.

- Til tross for stor usikkerhet og økte kostnader er det mest sannsynlige scenariet vi legger til grunn i vårens markedsrapport at dette vil gå rimelig bra for Norge og elektrobransjen, sier Ove Guttormsen.

Statsfinansene er solide og aktiviteten innenlands øker. Dessuten er kapasitetsutnyttelsen i bransjen høy.

Les hele Nelfos markedsrapport (krever innlogging).