Deler ut 77 millioner kroner til utstyr på yrkesfag

Publisert

- Det er strålende at regjeringen vil satse på yrkesfagene og på utstyrssituasjonen i skolene. For bedriftene er det viktig at elevene får opplæring i det utstyret de skal jobbe med når de kommer ut i arbeid, sier Svein Harald Larsen i Nelfo.

Nelfo krever en kontinuerlig satsing på nytt utstyr
- Mange skoler har allerede stort etterslep og mye utstyr basert på gårsdagens teknologier. Dessverre tror vi det monner lite med «en gangs» tildeling på 77 millioner kroner, sier Svein Harald Larsen, fagsjef for utdanning i Nelfo.

Yrkesfagene er dessuten svært forskjellige i sitt behov for utstyr. Noen skoler trenger svært dyrt utstyr, mens andre trenger kontinuerlig innkjøp av forbruksmateriell og moderne «små» komponenter i tråd med utvikling av teknologier.

- For å utdanne neste generasjons fagarbeidere, mener Nelfo det vil kreves en kontinuerlig satsing over tid på innkjøp av nytt moderne utstyr og en kontinuerlig kompetanseheving av lærere som skal betjene og undervise på det nye utstyret, avslutter Larsen.

Skoler over hele landet får penger til nytt utstyr
Oppdatert utstyr på yrkesfag er like viktig som oppdaterte lærebøker. Regjeringen vil derfor gjennomføre et utstyrsløft for yrkesfag slik at opplæringen blir mer relevant for det arbeidslivet elevene skal ut i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding. 

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for videregående opplæring og som skal sørge for at utstyret skolene har er godt nok. En undersøkelse som Utdanningsforbundet gjennomførte i 2020 viste at 1 av 4 lærere på yrkesfag mente de manglet nødvendig utstyr.

– Selv om innkjøp av utstyr er et fylkeskommunalt ansvar, ser vi at det trengs et løft på dette området. Her må vi samarbeide, både staten, fylkeskommunen og næringslivet, sier Brenna.

Nå får skoler over hele landet til sammen 77 millioner kroner til innkjøp av nytt utstyr. Det er Utdanningsdirektoratet som tildeler midlene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Samtidig skal man forske på hvordan man best kan bruke slike statlige tildelinger til å stimulere fylkeskommunene til å investere i mer oppdatert utstyr. 

Vil ha med lokalt næringsliv på laget
Det finnes mange eksempler rundt om i landet der skolene samarbeider tett med lokalt næringsliv om lokale og bransjevise læreplassgarantier og om utstyr.

– Å få gode fagarbeidere er et felles ansvar. Vi vil bidra til at det kan etableres flere lokale og bransjevise læreplassgarantier, der vi også inviterer næringslivet med på samarbeid hvor  elevene allerede i skolen får mulighet til å bruke det utstyret bransjen selv bruker. På sikt vil næringslivet nyte godt av at de får fremtidige arbeidstakere som har fått opplæring med oppdatert utstyr, sier Brenna

Les mer på Regjeringen.no