Startskuddet for Norgesmodellen

Publisert

- Vi er glade for at regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, nå begynner arbeidet med en Norgesmodell for offentlige innkjøp. Det vil gi bedriftene like konkurransevilkår og forutsigbarhet, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

1Torsdag 13. januar markerte næringsminister Jan Christian Vestre, arbeidsminister Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna starten på arbeidet med en Norgesmodell. Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Nå skal regjeringen lage en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Målet er sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv.

Nelfo har, sammen med NHO, BNL og Rørentreprenørene, lenge jobbet for at vi får ett sett med regler for hele landet.

- Vi ønsker alle et seriøst og godt arbeidsliv. At det offentlige stiller tydelige krav til sine leverandører er positivt. Nå er det viktig at dette arbeidet forankres godt i trepartssamarbeidet og at det blir en god prosess på dette framover, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Like konkurransevilkår og forutsigbarhet

For bedriftene er det viktig å ha ett sett nasjonale regler å forholde seg til, for å skape forutsigbarhet og like konkurransevilkår. Samtidig er det er nødvendig med bransjespesifikke kjøreregler, fordi ingen bransjer er like.

­- Nelfo og EL & IT Forbundet har startet en dialog om hvilke regler som skal gjelde for vår bransje. Vi trenger ikke begynne på scratch. Bransjen som har kommet lengst her er bygg- og anlegg, og vi kan lære av hva de har gjort med sine seriøsitetsbestemmelser, sier Guttormsen.

Må kontrollere at reglene følges

Det er viktig at Norgesmodellen blir etterlevd – ikke bare av næringslivet, men også av det offentlige. Kontroll og håndheving vil sørge for at vi har en modell som fungerer i praksis. NHO har utarbeidet en veileder for avvisning av useriøse aktører. Dette arbeidet må videreutvikles og knyttes tett opp til Norgesmodellen.

NHO: Startskudd for Norgesmodell for seriøst arbeidsliv.

Regjeringen: Ny Norges-modell for et seriøst arbeidsliv.