Tenk nytt rundt FSE-opplæringen

Her er 5 gode råd om FSE-opplæring. - Det er flere måter å gjøre noe nytt rundt den obligatoriske fse-opplæringen. Med dagens teknologi kan du gjennomføre kurset ved bruk av VR-briller, sier Eirik Remo i Nelfo.

Nelfo tilbyr nettkurset i førstehjelp gratis for medlemmene frem til juli 2022.

5 gode råd om FSE-opplæring: 

  • Sørg for at FSE-kurset ikke blir en reprise fra tidligere. 
  • Gjør deg kjent med hva som tilbys av supplement til opplæringen. (f.eks. VR-teknologi.) Test det gjerne ut på forhånd. 
  • Er du selv usikker på digital håndtering? La de yngre få ansvar for VR-teknologien. Å delegere ansvar er positivt for alle. Bruk gjerne opplæring med VR-briller på storskjerm der det er mulig at kurs og opplæring gjennomføres som vanlig.
  • Husk å dokumentere opplæringen i ditt internkontrollsystem. Legg også inn et varsel i kalenderfunksjonen i god tid før neste fse-opplæring, så rekker du en god forberedelse før neste kurs. 
  • Formidle gode holdninger og jobb med fse gjennom hele året, ikke bare på det årlige kurset.

Kan ta førstehjelpsdelen digitalt

I høst gjorde DSB det klart at bedriftene kan ta førstehjelpsdelen av det obligatoriske sikkerhetskurset som nettundervisning frem til 1. juli 2022.

- Det er bra at DSB gir bedriftene mulighet til å gjennomføre førstehjelpsdelen teoretisk gitt den usikkerheten vi nå opplever med økende smitte i samfunnet. Nå har bedriftene muligheten til å planlegge sikkerhetsopplæringen bedre, sier Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo.

Remo oppfordrer bedriftene til å vurdere den konkrete smittesituasjonen og ut fra den velge om de vil gjennomføre opplæringen fysisk eller nettbasert.

DSB: Covid 19 og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs.

VR-teknologi som et supplement til opplæringen

Se film: Slik fungerer fse-opplæringen som VR-kurs.

Med virtuelle briller er du i noe som ligner mye på et dataspill, der det overordnete målet er å øve på farlige situasjoner på en ufarlig måte, uten risiko for skade og uhell. I brillen utføres arbeidsoppgaver innenfor de tre arbeidsmetodene. Dersom det gjøres feil får man en visuell strømgjennomgang og lysbuer, som viser hva som kan skje i virkelige situasjoner. Med bruk av VR-briller og en visuell bruk av verneutstyr, får du mulighet til å trene så nær opp til virkeligheten som mulig. Dette gjør at du blir tryggere på jobbutførelsen.

Her kan du bestille FSE-opplæringen som VR-kurs.

Les mer: Bladet Elsikkerhet fra DSB omtaler bruk av VR-teknologi i opplæringen (se s. 14).

Filmer som supplement til opplæringen

Mange deltakere opplever FSE-opplæringen som repeterende. Det er laget opplæringsfilmer som kan brukes som et supplement i undervisningen, for å skape diskusjon. Dette er fem filmer med handling fra reelle situasjoner, med kommentarer i etterkant. Oppsettet av filmene er laget slik at de kan brukes i undervisning der det er mulig at kurs og opplæring gjennomføres som vanlig.

Se mer: Filmer om FSE-opplæring.