Krever storsatsing på energitiltak

Tore Strandskog i Nelfo mener regjeringen må støtte tiltak for å spare strøm slik at vi kan unngå et kraftunderskudd.

Kraftoverskuddet i Norge står i fare for å være borte om fem år. – Energieffektiviseringstiltak og lokal strømproduksjon kan bidra til å bøte på dette, men da må regjeringen handle, sier Tore Strandskog i Nelfo. Sammen med 26 andre organisasjoner krever Nelfo at det bevilges én milliard kroner til slik støtte.

Energitiltak i bygg kan raskt frigjøre kraft, rett og slett ved å bruke mindre og produsere mer selv. Ifølge Statnett sine prognoser kan det norske kraftoverskuddet være spist opp i løpet av 2026, og Sør-Norge kan få kraftunderskudd. Et kraftunderskudd vil få negative konsekvenser for husholdninger, landbruk, kommuner og næringsliv.

– God forsyningssikkerhet innebærer minst 10 prosent kraftoverskudd i et normalår. Det må handles raskt for å få i gang tiltak som gir bedret kraftbalanse i denne stortingsperioden. Energitiltak i bygg kan raskt frigjøre kraft, rett og slett ved å bruke mindre og produsere mer selv. Det er den raskeste veien til å unngå kraftkrise og fremtidige strømprissjokk for husholdninger og næringsliv, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Godt selskap

27 organisasjoner ber derfor regjeringen i statsbudsjettet for 2023 bevilge én milliard kroner til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger, og herunder borettslag og sameier. I tillegg ber organisasjonene om egne målrettede ordninger for energitiltak i næringsbygg, kommuner og landbruk.

– Den politiske viljen har denne vinteren vært stor for å hjelpe husholdningene med akutte tiltak mot rekordhøye strømpriser. Det har vært nødvendig. Vi ber om at regjeringen også bevilger midler til varige tiltak som energieffektivisering og egenproduksjon, slik at akutte tiltak hver vinter ikke blir den nye normalen, avslutter Strandskog.

Les hele budsjettinnspillet fra 27 organisasjoner.