Dette må bedriften gjøre ved en streik

19. og 20. mai er det mekling mellom EL og IT Forbundet og Nelfo om Landsoverenskomsten for elektrofagene. Her har vi samlet viktig informasjon om hvordan bedriften må forholde seg ved en mulig streik.

Meklingen foregår ved hjelp av Riksmekler og fristen for å bli enige er midnatt 20. mai.

Som medlem av Nelfo og NHO har du tilgang til Arbinn. Dette er vår digitale portal for arbeidsgivere og gir deg relevant informasjon om hvordan bedriften skal forholde seg ved streik eller konflikt.

Her kan du laste ned mer informasjon om hvem som kan streike og hva som skjer når bedriften blir rammet av streik.

Les mer på Arbinn:

Hvis streiken medfører fare for liv og helse kan du søke om dispensasjon. Her kan du laste ned en mal for en slik søknad.

Ved en streik eller konflikt kan det være vanskelig for bedriften å opprettholde produksjonen. Her kan du søke om å få forlenget leveringsfristen.

En streik vil også gi økt oppmerksomhet om bedriften og spørsmål fra journalister. Trenger dere hjelp til å utforme en mediestrategi kan der kontakte Nelfos kommunikasjonsdirektør Marius Strand.