Foto:

Elflix revolusjonerer læringen i elektrobransjen

"Installasjoner for elektriske kjøretøy" er ett av mange kurs i Elflix-porteføljen. Foto:

Elflix er Nelfos nye kursplattform. Her kan du ta et kurs når du vil og hvor du vil. Vi har samlet landets ledende eksperter som formidler lettfattelige og engasjerende videokurs innen elektro, teknologi, ledelse og andre businessrelaterte emner.

- Vi ønsker å senke terskelen for læring, slik at du kan få påfyll av kunnskap på dine premisser – hvor du vil og når du vil, sier Gjermund Hovde i Nelfo. Hvert videokurs består av 15-20 leksjoner på rundt 4 minutter hver. Kursene er pedagogisk bygget opp basert på forskning og erfaring med hvordan vi enklest og best tar til oss kunnskap.

Elflix er en abonnementsløsning hvor du får tilgang til et tresifret antall spesialkurs. Kursene innenfor elektro er utviklet av Nelfo, mens selve kursplattformen og resten av kursporteføljen er utviklet av Videocation. Videocation er en norsk tilbyder av videokurs som er på vei til å bli ledende innen dette feltet i Europa.

Pandemien førte til omstilling

I forkant av pandemiens utbrudd i 2020 var fysiske kurs dominerende i elektrobransjen. Nelfo har vært ledende på kursmarkedet innenfor elektro i mange år, og var tidlig ute med nettkurs og hadde en god plattform og en rekke kurstitler allerede. Da Norge stengte ned snudde Nelfo seg raskt rundt og etablerte i tillegg raskt et omfattende webinartilbud. Medlemsbedriftene etterspurte digitale kurs og webinartilbudet traff markedet godt blant annet pga reiserestriksjoner.

-Vi skjønte raskt at pandemien ville føre til varige endringer og digitale løsninger var kommet for å bli, sier Hovde. Etter en grundig sjekk av markedet etablerte Nelfo sent i 2020 et samarbeidsprosjekt med Videocation om digitale videobaserte kurs. Videocation hadde siden etableringen i 2017 jobbet frem et pedagogisk læringskonsept for digitale løsninger og en digital kursplattform.

Etter dette skjedde tingen raskt, og nå, et drøyt år senere er Elflix en realitet.

Prosjektet har vært kjørt i regi av markeds- og utviklingsavdelingen i Nelfo. Gjermund Hovde er prosjektleder for Elflix i Nelfo og har sammen med Nils-Erik Magnell, som er leder for markeds- og utviklingsavdelingen, på rekordtid etablert konseptet. Satsning skal ende opp i en kursplattform som skal dekke medlemsbedriftenes og deres ansattes behov for nødvendig kompetanseheving, sier Hovde.

Dokumenterer kompetansen

- Elflix skal ikke bare levere kompetanseheving. Elflix skal også dokumentere all kompetanse som tas både via Elflix-plattformen og resten av Nelfos omfattende kurstilbud, ved at hver bedrift vil få sin egen kompetansematrise, forteller Magnell.

- Her vil bedriften både ha oversikt over samlet kompetanse og hvem av de ansatte som har hvilken kompetanse. Først da vil vi ha en komplett kompetanseplattform som tilfører medlemsbedriftene konkret nytteverdi. Enten det er snakk om kompetanseplanlegging eller nødvendig dokumentasjon av bedriftens kompetanse, som også kan integreres i bedriftens IK-system, vil dette forenkle hverdagen betydelig for medlemsbedriftene, avslutter Magnell.

Variert kurstilbud

Elflix gir deg muligheten til å abonnere på kunnskap i en Netflix-lignende løsning. Det unike med Elflix er kombinasjonen av nyttige elektrofaglige kurs og et bredt og variert kurstilbud av businessrelaterte kurs. Vi jobber på spreng med å øke andelen elektrofaglige kurs, og målet vårt er at kursinnholdet skal dekke behovet til den jevne elektrobedriften, avslutter Hovde.

All informasjon om Elflix og abonnementspriser finner du på www.elflix.no.