Enighet i heisoverenskomsten

Onsdag ble Heismontørenes Fagforening og Nelfo enige om heisoverenskomsten.

– Det var vanskelige forhandlinger og avstanden mellom partene var til tider stor. Jeg er glad for at vi klarte å bli enige. I slike forhandlinger må begge parter gi og ta, sier forhandlingsleder Ben Gjerland i Nelfo.

Les enighetsprotokollen for Overenskomst for heisfaget

Det vil være en uravstemning blant medlemmene til HMF, med frist den 1.juni.