Enighet i lønnsoppgjøret for elektrofagene

Enighet i forhandlingene om Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Bildet er tatt ved forhandlingsstart.

- Jeg er glad for at vi ble enige med EL og IT Forbundet om årets lønnsoppgjør. Det har vært tøffe forhandlinger hvor begge parter har måttet gi og ta, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

Etter mekling på overtid ble EL og IT Forbundet og Nelfo enige om lønnsoppgjøret for 2022 i femtiden lørdag morgen. Dermed ble en streik i elektrofagene avverget.

- Vi har blitt enige om viktige ting for begge parter. I forhandlinger må man alltid finne felles grunn, og det har vi gjort i dette oppgjøret, sier Guttormsen.

Les protokollen hos Riksmekleren. 

Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget på 3,7 prosent.

Nelfo og Nelfos regioner vil arrangere medlemsmøter hvor resultatet av lønnsoppgjøret gjennomgås. I disse møtene vil vi gå nærmere inn på hva lønnsoppgjøret betyr i praksis. Informasjon vil bli sendt ut i løpet av de nærmeste dagene.

Resultatet skal nå til uravstemming blant EL og IT Forbundets medlemmer. Endelig resultat vil være klart 22. juni.