Nelfo styrker satsingen i Nord-Norge

Nelfo slår sammen regionkontorene i Nordland og Troms og Finnmark. (f.v) Monika Ø. Pedersen (regionsjef), Stein Windfeldt, Ingemund Mjøen, Dag Blix, Tom E. Kristiansen (ny styreleder i Nelfo Nord), Anne Kristin Brekke, Trond-Morten Røst (daglig leder i Nelfo Nord) og Geir Pedersen.

- Vi slår nå sammen Nelfos regionforeninger i Nordland og Troms og Finnmark for å bli en tydeligere stemme for elektrobransjen, sier styreleder i nye Nelfo Nord, Tom Erlend Kristiansen.

Nelfo Nord blir det nye navnet på lokalforeningen som skal dekke Nordland og Troms og Finnmark.

– Jeg tror bedriftene i vår region kommer til å merke dette. Ved å slå sammen foreningene klarer vi å utnytte ressursene bedre slik vi kan bruke mer tid på ting som er viktig for våre medlemmer og ikke på administrasjon, sier styreleder Tom Erlend Kristiansen fra Nordkontakt i Bodø.

Dagens regionssjef i Nordland, Trond Morten Røst, blir ny daglig leder. Han får med seg regionsjef i Finnmark, Monika Pedersen, på laget.

– Med deres faglige forankring vil Nelfo Nord kunne tilby medlemmene gode møteplasser, men også løfte arbeidet med rekruttering til bransjen og bidra til å sikre forutsigbare rammebetingelser slik at bedriftene kan skape trygge arbeidsplasser, sier Kristiansen.