Politisk tommel opp for forslag til ny nettleie

Fullt gjennomslag: – Nå som stadig flere av oss kjøper elbil, har vi en unik mulighet til å oppnå raskere elektrifisering uten at vi trenger å bygge mer nett, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Etter sju år med tidvis intens nettleiedebatt kan vi endelig legge diskusjonen bak oss. Olje- og energidepartementet (OED) har vurdert anbefalingene til ny nettleie fra 29 nettselskaper og organisasjoner og konkludert med at de skal tas til følge. Dermed kan vi se frem til en god og rettferdig nettleie allerede fra 1. juli.

Les mer: Felles forslag til ny nettleie

Det har alltid vært bred enighet om formålet med den nye nettleien. Når prosessen likevel har tatt så lang tid, skyldes det interessekonflikter knyttet til detaljene i den nye nettleiestrukturen blant de aktører som blir berørt av endringene. Det er bakgrunnen for at Nelfo sammen med 11 nettselskaper, 5 miljøvernorganisasjoner, 4 forbruker og boligorganisasjoner og 8 øvrige bransje- og interesseorganisasjoner gikk sammen om å lage en modell som sikrer en balansert oppnåelse av ulike hensyn til kostnadsriktighet, enkelhet, rettferdighet og enøk. Det er dette forslaget som OED nå har sagt de vil implementere, ifølge en pressemelding på departementets hjemmesider.

Bedre bruk av strømnettet

Næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog er henrykt over departementets beslutning.

- Endelig kan vi legge debatten om ny nettleie bak oss og konsentrere oss om å oppfylle målet med den, sier Strandskog.

OED har nå gitt tommelen opp til en nettleie som sikrer en rettferdig fordeling av nettkostnadene samtidig som den motiverer til gode energiløsninger hos sluttbrukerne, enten det dreier seg om strømstyring, varmepumper, solceller eller lading av elbil.

Det overordnede målet med å endre strukturen på nettleien er å øke utnyttelsen av det eksisterende strømnettet, noe som kan spare samfunnet for store nettinvesteringer.

– Nå som stadig flere av oss kjøper elbil, har vi en unik mulighet til å oppnå raskere elektrifisering uten at vi trenger å bygge mer nett, sier Strandskog.

– Dersom vi klarer å flytte flere kWh gjennom det eksisterende nettet vil prisen per kWh reduseres, og det kan gi rimeligere nettleie for alle enten man har elbil eller ikke, tilføyer han.

Slipper å planlegge når de skal vaske klær

Ifølge det opprinnelige forslaget fra myndighetene skulle mesteparten av nettleien faktureres i form av et kapasitetsbasert fastledd, noe som var dårlig nytt for alle som er opptatt av gode energiløsninger hos forbrukerne. Den største endringen som OED nå har vedtatt er at energileddet vil fortsette å utgjøre mesteparten av nettleien, noe som sikrer en rettferdig fordeling av strømkostnadene og gode insentiver til enøk. Det vil likevel introduseres nye elementer på nettleien i form av en enkel tidsdifferensiering og en fastavgift som reflekterer hvor mye nettkapasitet hver kunde har behov for. Disse elementene er imidlertid ikke utformet på en slik måte at forbrukerne må snu opp ned på livene sine.

– Fordelen med vårt felles forslag er at det er langt mer balansert. Nå slipper forbrukerne å planlegge når de skal spise middag og vaske klærne sine, samtidig som de kan glede seg over en liten nettleiebesparelse dersom de lader elbilen sin på en lav effekt om natten.

– Våre medlemmer kommer imidlertid til å utvikle produkter og løsninger for strømstyring som er tilpasset den nye nettleiemodellen, så det skal bli veldig enkelt for forbrukerne å tilpasse seg til den nye nettleien, avslutter Tore Strandskog.

Ifølge departementet skal den nye nettleien i første omgang vare i to år. Deretter skal det gjennomføres en bred evaluering, der erfaringene vil vise om modellen bør justeres ytterligere.