- Vi må satse mer på energieffektivisering

Tydelig tale fra Nelfo til klimaminister Espen Barth Eide: - Vi må øke satsning på energieffektivisering og solenergi.

- Gjør vi det kan vi frigjøre strøm til klimatiltak i transportsektoren og nye industrisatsninger. Det er også den raskeste veien til å unngå en langvarig kraftkrise og fremtidige strømprissjokk for husholdninger og næringsliv, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

13. juni møtte han klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Sammen med 26 forbruker-, miljø- og bransjeorganisasjoner har Nelfo bedt regjeringen bevilge 1 milliard kroner i neste års statsbudsjett til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger, herunder borettslag og sameier.

- Norge ligger bak våre nordiske naboland og resten av Europa når det gjelder å satse på energieffektivisering, sier Strandskog.

Den nye planen for å gjøre Europa mer uavhengig av russisk gass (REpowerEU) innebærer også en kraftig styrking av EU sin satsing på energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Blant annet oppfordrer EU kommisjonen medlemslandene å sette krav om at nye kommersielle og offentlige bygg over 250 m2 skal ha solceller fra 2026 og krav om solceller på nye boliger fra 2029.

Strandskog oppfordret også klimaministeren til å stille krav til Enova slik at de, gjennom sine støtteordninger, bidrar til å realisere 10 TWh energieffektivisering og 5 TWh strømproduksjon i bygg i 2030.