Dette er nytt i NEK 400:2022

NEK 400:2022 gjelder fra 1. juli 2022. Få oversikt over de viktigste endringene og hvordan du skaffer deg standarden på rimeligste måte.

Medlemstilbud: Normen ligger i vår nye medlemspakke som er gratis for Nelfos medlemsbedrifter.

De viktigste endringene går på forankring av N-leder, bruk av DC brytere i solcelleanlegg, Schuko kontakt for elbillading, verifikasjon av installasjoner, bruk av AFDD, landbruksinstallasjoner, energilagring, ladeklare bygg, lading av elbåter og varsling på overspenningsvern.

I NEK 400:2022 er det flere krav som har blitt fjernet eller slått sammen med andre. Dette gjelder blant annet kravene til utendørs belysningsinstallasjoner og havbruksanlegg, som nå vil bli dekket av de generelle kravene i del 1 – 7.

Gratis Elflix-kurs for medlemsbedrifter: NEK 400:2022, nyheter og endringer.

Det er også innført flere nye særnorske delstandarder, blant annet er NEK 400-8-824 Ladeklare byggverk innført. 824 gir elektrotekniske krav til ladeklare bygg og utfyller kravene i TEK 17, som gjelder det bygningstekniske. I praksis betyr det at alle bygg eller parkeringsplasser nå må gjøres klare for å kunne montere ladeutstyr.

Noe er tatt ut av nye NEK 400:2022. Kravene til batteriinstallasjoner har tidligere ligget i NEK 400-8-806 og blir nå erstattet av de nye standardene NEK 485 (bly-syre) og NEK 486 (li-ion). For boligsegmentet kan Nelfos batteriveileder være et godt utgangspunkt for å ivareta brann og el-sikkerheten i anleggene.

Kapittel 400-8-823 som omhandler elektriske installasjoner i boliger er justert og forenklet. Det kreves nå minst to uttak ved hvert planlagte ekomuttak. Det gjelder uavhengig av om uttaket er montert eller om det er ett tomt rør og boks. Det blir også innført krav om at det sammen med eier/bruker skal vurderes å montere USB-uttak for lading av mobiltelefon og nettbrett Vi anbefaler da å bruke USB C uttak, da dette er den nye standarden for lading av elektronisk utstyr.

Kravene til lading av elektriske kjøretøy endres i NEK 400:2022. Kravene ligger i delstandard NEK 400-7-722. For å unngå misforståelser har det blitt foretatt en del presiseringer og klargjøringer. Det er ikke lenger anledning til å benytte vanlige stikkontakter som ladeuttak for elbiler. Det skal benyttes type 2 uttak generelt, og 3A uttak for lading av lette kjøretøy.

Her kan du bestille NEK 400:2022 i trykket format.

Her kan du bestille digital norm 

Opptak av NEK 400:2022 lanseringswebinar ligger på Min Nelfo side. Logg deg inn her.