Foto:

Lettere med strømstyring

Foto:

Energismarte bygg: Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) presiserer at HAN-porten for avlesing av målerdata hos husholdningene skal åpnes innen tre virkedager fra kunden gir beskjed.

1. juli innføres nye nettariffer i Norge. Da blir det dyrere å bruke mye strøm samtidig.

Elektrobransjen kan levere systemer som automatisk styrer og overvåker strømforbruket i hjemmet, og som kobler ut laster hvis det totale forbruket nærmer seg en forhåndsinnstilt grense.

For å få tilgang til sanntids målerdata kan man koble seg til kundens AMS-måler via HAN-porten (Home Area Network), men denne må åpnes av nettselskapet før kunden eller kundens leverandør kan ta den i bruk. Nå har RME presisert at det kun skal gå tre virkedager fra anmodning om tilgang til porten er åpnet.

Les mer hos NVE: HAN-porten skal åpnes innen tre virkedager.