Ta godt imot lærlingene

Det er en lønnsom investering å gi lærlingen en god start på arbeidslivet. Vi har samlet 6 tips til hvordan bedriften kan tilrettelegge.

Over sommeren er de nye lærlingene klare for å ta et skritt videre i livet, ute i en bedrift. De fleste er spente, både lærlingene selv og bedriften.

God start

Det er mye å sette seg inn i for en lærling. De må tilpasse seg en ny hverdag i bedriften. Alt fra å komme til riktig tid, bli kjent med nye kollegaer, lære seg bedriftskulturen, risikovurderinger og kursing for å nevne noe. Det er viktig å ha tålmodighet og samtidig bidra til å støtte lærlingen slik at møtet med arbeidslivet blir bra.

Oppfølging

For å bli gode håndverkere trenger lærlinger oppfølging. Dessverre viser statistikk fra DSB at lærlinger står for 30 prosent av de innrapporterte strømulykkene. Hvem som skal følge opp en lærling bør være et bevist valg i bedriften. God fagkunnskap og gode holdninger fra den som følger opp er med på å påvirke lærlingen i riktig retning resten av yrkeskarrieren. Ta gjerne tidlig kontakt med vedkommende som skal følge opp lærlingen slik at vedkommende kan forberede seg på en god oppfølging.

Vær bevisst på hvilke arbeidsoppgaver du setter lærlingen til. Noen lærlinger har fortalt at de opplever at de blir billig arbeidskraft. Hverdagen består av enkle oppgaver som handler mer om å gjøre en jobb enn å ha en faglig utvikling. Andre har blitt satt til oppgaver de ikke har nok kunnskap til å kunne gjennomføre.

Gode HMS-holdninger

En god innføring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) fra første dag for lærlingen er en investering. Gode HMS-holdninger vil bidra til gode resultater, både når det gjelder forebyggelse av ulykker og de vil gjøre færre feil. Mange har fått erfare at når HMS-rutiner ikke blir fulgt opp har det kostet både ansatte og bedriften mye.

Start gjerne en læringsperiode med å gjennomføre kurs og opplæring som er viktige og som man må ha. Mange har f.eks. fse-kurs tilpasset virksomheten de første dagene slik at dette er i orden. Annen opplæring kan være arbeid i høyden og bruk av farlig verktøy. Personlig verneutstyr og arbeidstøy fra første dag er selvfølge. HMS-prosedyrer, hvilke og hvor man finner dem er også viktig. Bruker man digitale verktøy bør lærlingen allerede før oppstart være aktivert i systemet.

I tillegg anbefales det oppstartmøte med daglig leder og faglig ansvarlig hvor et av temaene bør være hva lærlingene kan forvente av bedriften og hva bedriften forventer av lærlingene. Snakk om bedriftskultur og vi- følelsen. En god start vil ha effekt resten av opplæringsperioden. I tillegg vil en god start påvirke omdømme til bedriften. Det er en fordel neste gang bedriften ønsker å rekruttere nye lærlinger.

Vi har samlet 6 tips til hvordan bedriften kan gjøre lærlingens møte med arbeidslivet til en positiv opplevelse:
  • Planlegg oppstarten godt.
  • Gjør læringene til gode håndverkere med god oppfølging.
  • Velg en fagperson med gode, pedagogiske egenskaper til å følge opp.
  • Invester i lærlingene - det får du igjen for senere.
  • Vær bevisst på hvilke arbeidsoppgaver du setter lærlingen til.
  • Lærlinger skal ha det like trygt på jobb som alle andre.
Nyttige lenker:

Les mer om lærlinger og ulykker.
Aktuelle kurs fra Nelfoskolen.
Les mer om praksislogg og teori hos Elskolen.