I dag trer den nye nettleien i kraft. Det skaper nye markedsmuligheter for Nelfo-bedriftene.

Meld deg på webinar om ny nettleie.

Etter mer enn sju år med offentlige utredninger, høringsprosesser og bred offentlig debatt, trer endelig ny tariffstruktur på nettleien i kraft fra og med fredag 1. juli.

Omforent løsning

Den nye nettleien er et resultat av et bredt næringspolitisk samarbeid, der Nelfo sammen med representanter fra nettselskapene, forbrukerorganisasjoner, miljøverninteresser og øvrige bransjeinteressenter diskuterte seg frem til en felles og omforent løsning. Den nye tariffstrukturen gir fortsatt god motivasjon til investeringer i energieffektivisering og solceller, samtidig som den oppmuntrer til smart energistyring av elbil, tappevannsberedere og elektrisk romoppvarming.

Markedsmuligheter

Det er ingen tvil om at den nye nettleien skaper økte markedsmuligheter for Nelfos medlemmer. Sammen med nye støtteordninger fra Enova og store variasjoner i strømpris, har lønnsomheten i gode energiløsninger for sluttbrukene aldri vært høyere.

Meld deg på webinar

Nelfo ønsker å legge til rette for at medlemmene skal kunne gripe de markedsmulighetene som nå oppstår. Den 23. august arrangerer vi sammen med Energi Norge et webinar som vil gi en god innføring i den nye nettleiemodellen og hvilke forventninger vi har til denne. På seminaret vil ulike leverandører presentere sine styringssystemer og belyse hvordan de responderer på nettleiens prissignaler. Det vil også bli orientert om hvilke støtteordninger som Enova kan tilby og hvordan disse er knyttet opp mot den nye tariffmodellen.