Nelfo på Arendalsuka 2022

Alle arrangementene kan følges via denne lenken direkte og i etterkant. 

Tirsdag 16. august kl. 0800-0900. Sted: MØR Biffhus 

Elektropodden Live

Vi tar en frokostprat med relevante myndigheter og aktører innen områdene IT-sikkerhet og elsikkerhet.

Medvirkende
  • Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, Direktør, Teknisk seksjon, Nelfo
  • Marie Kolderup, Fagsjef Elektroteknikk, Nelfo

Tirsdag 16. august kl. 1030 - 1130. Sted: MØR Biffhus 

EUs grønne giv og REPowerEU - Norges rolle og bidrag 

Om arrangementet
Ukraina-krigen slår inn i energi- og råvaremarkedene i Europa og i Norge. Energipolitikk har nå også blitt sikkerhetspolitikk, og EU tar grep.

Samtidig melder Statnett om kraftunderskudd i Norge fra Trøndelag og sørover fra 2026.  Norge har strømpriser vi aldri har sett maken til, og svingningene i strømprisene skaper uforutsigbarhet for norske husholdninger og næringsliv.
Debattleder Tore Strandskog, leder næringspolitisk utvalg i Elektroforum 

Onsdag 17, august kl. 0930-1030. Sted: MØR Biffhus 

Ligger løsningen på strømkrisen i boliger og yrkesbygg? 

Om arrangementet
Ekstreme strømpriser har denne vinteren vært en stor belastning for både husholdninger og næringsliv. Samtidig skaper utviklingen i strømmarkedet store barrierer mot elektrifisering og ny grønn næringsutvikling.

Hvordan løser vi strømkrisen? Hvorfor satser vi ikke mer på bygninger i energipolitikken? Hva må til for at potensialet skal realiseres? Vi tar debatten.

Onsdag 17. august kl. 1330-1435, Sted: MØR Biffhus 

Utdanning - et mål eller middel? 

Om arrangementet
For norske bedrifter er det viktig å ha tilgang på nok og riktig kompetanse. Hvordan kan myndighetene legge bedre til rette for en kompetansepolitikk som sørger for at næringslivets behov blir dekket og ikke at alle får utdanne seg til det de ønsker. Er størrelsen på klassene er godt nok dimensjonert for å møte behovet bedriftene har.

Debatten arrangeres av NHO, Norsk Industri, Byggenæringens landsforening og Nelfo i fellesskap.