- Vi må også redusere strømforbruket

- Klimakrisen forsvinner ikke selv om strømprisene stiger, sier Ove Guttormsen i Nelfo. Under Arendalsuka skal vi debattere hvordan vi med økt utbygging av fornybar energi og energieffektivisering kan bistå Europa og samtidig ha nok strøm til at Norge lykkes med egen industri og det grønne skiftet.

- Strømstøtte til næringslivet og husholdninger må ikke bare være støtte for å kunne opprettholde dagens forbruk, det må vel så mye være støtte for å kunne redusere forbruket, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Under Arendalsuka skal Nelfo, sammen med en rekke andre organisasjoner debattere Norge rolle i lys av EUs grønne giv og REPowerEU.

Les mer: EUs grønne giv og REPowerEU – Norges rolle og bidrag

Hvis du ikke er i Arendal, men vil følge debatten kan du se den her.