Elektrobedriftene tar inn flere lærlinger

85 prosent av elektrobedriftene vil ta inn mellom 1 og 3 flere lærlinger i år, sammenlignet med fjoråret. – Den sikreste måten bedriftene kan sørge for at de har nok folk er å utdanne gode elektrikere, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

Tallene er hentet fra NHO og Nelfos medlemsundersøkelse for juli og viser at 85 prosent vil ta inn mellom 1 og 3 flere lærlinger, 9 prosent tar inn mellom 4 og 7 flere, mens 6 prosent av bedriftene tar inn over 8 lærlinger.

Det er i hovedsak de største bedriftene som kan ta imot mer enn 8 lærlinger. En av de største er Caverion med 2 300 ansatte og lærlinger over hele landet.

- I år tar vi inn opp rundt 250 lærlinger på landsbasis. Det viktigste for oss er at vi har nok å gjøre slik at vi kan ta godt vare på de lærlingene vi har ansvar for. Dette er unge folk som er i starten av sin yrkeskarriere og da skal vi sørge for at de får en god start på arbeidslivet, sier Knut Gaaserud, administrerende direktør i Caverion.

Gaaserud er tydelig på at hvis de skal sikre rekrutteringen må bedriften ta et ansvar.

- Vi er helt avhengig av lærlingene. Det er de som er fremtiden i bransjen.

- Norske bedrifter står klare til å gjennomføre det grønne skiftet, men grønn kompetanse kan bli mangelvare, særlig når vi ser at graden av udekket kompetanse har økt de siste årene, sier administrerende direktør i Nelfo, Ove Guttormsen som mener at Nelfos medlemsbedrifter er en av de beste i klassen når det kommer til å ta inn lærlinger.

Les mer: Ta godt imot lærlingen