Krig og pandemi påvirker Nelfo-bedriftene

Dyrere materiell og frakt, samt mangel på arbeidskraft gjør at 1 av 4 Nelfo-bedrifter har redusert sin aktivitet. Det hjelper heller ikke at mange kunder reduserer sin aktivitet på grunn av økte strømutgifter.

- Vi ser alvorlig på situasjonen. Når bedriftene må redusere aktiviteten fordi det er vanskelig å få tak i materiell og nok arbeidskraft bør varsellampene begynne å lyse. Er det noe vi ikke trenger nå er det redusert aktivitet og verdiskaping, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Tallene er hentet fra NHOs siste medlemsundersøkelse fra juli hvor Nelfos medlemsbedrifter svarer.

På spørsmål om knapphet på innsatsfaktorer og/eller dyrere innsatsfaktorer har påvirket aktiviteten i bedriften, svarer 23 prosent at de har måttet redusere aktiviteten. Dette er også snittet for alle NHOs medlemsbedrifter som har svart på denne undersøkelsen. Det er likevel positivt at over halvparten (56 prosent) av bedriftene sier at de ikke er på virket av dyrere innsatsfaktorer.

Nesten halvparten (49 prosent) melder om stor (14 prosent) og middels (34 prosent) reduksjon i driftsresultatet som en følge av endrede innkjøpspriser, inkludert økte utgifter til strøm.

- Selv om bedriftene i ulik grad blir påvirket av krigen i Ukraina, økte fraktpriser, økte priser på materiell og strøm og mangel på kompetanse går det overordnet godt i bransjen. De må vi også ta med oss, sier Guttormsen.

På spørsmål om hvordan bedriftene vurderer den generelle markedssituasjonen, svarer 43 prosent god og 47 prosent tilfredsstillende.

- Og de høye strømkostnadene husholdninger, hytteeiere og næringslivet nå opplever i Sør-Norge er også en mulighet for bransjen. Vær aktiv og tilby energi- og varmestyring, solceller og andre løsninger som gir umiddelbar effekt på forbruket, og derved bidrar til å redusere strømregningen. Her ligger store gevinster og venter, for den enkelte og for samfunnet, avslutter Guttormsen.