Økte materialpriser preger bedriftene

Nelfos lønnsomhetsrapport viser at bedriftene merker økte priser på materiell og frakt, samt koronapandemien.

- Overordnet går det bra i vår bransje, men i bedriftenes 2021-resultat er det koronapandemien, regionale nedstenginger og virkninger fra forstyrrelser i verdenshandel og vareflyten bedriftene har måtte slite mest med gjennom året, sier Harald Lid, økonomidirektør i Nelfo.

Nelfos lønnsomhetsrapport er basert på innrapporterte tall fra medlemsbedriftene for 2021.

Lid påpeker også at situasjonen på arbeidsmarkedet kan ha hatt en negativ påvirkning på bedriftene.

Hvert år tar Nelfo temperaturen på lønnsomheten i medlemsbedriftene. Undersøkelsen er et viktig verktøy for å få bedre lønnsomhet i den enkelte bedrift.

Dette gjør de mest lønnsomme bedriftene:
  • De er bedre selgere.
  • De har mer oversikt over økonomien og gode rutiner.
  • De har bedre arbeidsflyt og høyere aktivitetsnivå.

Etter at egne tall er lagt inn i det elektroniske skjemaet kan bedriften omgående gjøre en foreløpig analyse.

Rapporten er viktig for Nelfo som et næringspolitisk verktøy. Det er også et godt verktøy for egen bedrift når dere skal gjøre en sammenligning mot snittet i bransjen.

- Her har bedriften et godt underlag for diskusjoner i eget styre og ledergruppe, samt for å kunne informere egne ansatte om bedriftens sterke og svake sider.

Les mer: Nelfos lønnsomhetsrapport for 2021 (kun for medlemmer).